אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויקרא / אודך לעולם כי עשית

אודך לעולם כי עשית

שנג) ויאמר אליה ברק, אם תלכי עימי והלכתי. אמר ברק, כיוון שרוח הקודש שורה עליה, אנצל בזכותה, ולא ישרה עליי נזק. מה ברק סמך עצמו על אישה שינצל בזכותה, כך התורה, שמו של המלך הקדוש, על אחת כמה וכמה.

שנו) שלום שלום לרחוק ולקרוב. שתי פעמים שלום כאן, אחד לרחוק ואחד לקרוב. והכל אחד, לרחוק שנעשה קרוב, שזה הוא בעל תשובה, שמקודם היה רחוק, ועתה הוא קרוב. עוד, רחוק פירושו, כשהאדם מתרחק מן התורה הוא רחוק מהקב"ה. ומי שקרוב לתורה, הקב"ה מקרב אותו עימו.

שנז) אודך לְעולם כי עשית ואקווה כי טוב. מהו, כי עשית? כתוב, כי טוב נגד חסידיך, וכי לאחרים אינו טוב?

שנח) כי עשית ודאי. ומה עשית, לְעולם. שפירוש הכתוב הוא, אודך, על העולם כי עשית. כי משום עוה"ז שעשה הקב"ה והתקין אותו, מודה האדם להקב"ה בכל יום. ואקוה שמך כי טוב נגד חסידיך. כך הוא ודאי, שכנגד הצדיקים שמו של הקב"ה הוא טוב. ולא כנגד הרשעים, שמבזים אותו בכל יום, שאינם עוסקים בתורה.

שנט) אודך לעולם כי עשית. אודך, דוד המלך אמרו, על מלכות, שעשה, שדוד המלך אחוז בה וירש המלכות. ואקווה שִמך כי טוב, זהו הקב"ה בייחוד עוה"ז שנקרא טוב, יסוד. מתי נקרא טוב, נגד חסידיך. מי הם חסידיך?

שס) יש חסד עליון, חסד דז"א, וחסד תחתון, חסד המתלבש במלכות דרך נו"ה. ואלו שבנו"ה, נקראים חסדי דוד הנאמנים. וכשאלו חסדי דוד, נו"ה, נתמלאו מטוב הנמשך מעתיק, כתר, אז נקרא היסוד טוב, ואז נמצא טוב נגד חסידיך, נו"ה. וכמו שנמצא שהיסוד, בו, בטוב, כך הוא מבשם את עולם האחרון הזה, מלכות, והכל נמצא בברכה. וע"כ היה דוד מחכה למדרגה זו, יסוד הנקרא טוב, המאיר לאותו עולם, שהוא אחוז בו, המלכות.

שסב) ועתה שמע אלקינו אל תפילת עבדך ואל תחנוניו, והאר פניך על מקדשך השָמֵם למען אדני. אם שם אדני היה יותר חשוב מכל השמות, יפה הוא שאמר למען אדני, כי כך אומרים בני אדם, עשה למען המלך. אבל שם אדני הוא מקום בית דין, מלכות, שדינים יוצאים ממנו לעולם. מי ראה, שיאמרו למלך, עשה בשביל עבדך, או בשביל דבר הקטן ממך?

שסג) אלא ודאי כך צריך לומר, כי שֵם אדני התקין בית למלך, ובית המקדש למטה, וזה אחוז בזה, שהשם אדני, השכינה, אחוז בבית המקדש, ששם משכנה, כי נתקשרו זה בזה, וכשבית המקדש למטה עומד בקיומו, שם הזה, אדני, למעלה עומד בקיומו. וזה הוא דומה, כמי שאמר למלך, בנה בית הזה והיכל הזה, כדי שלא תהיה המלכה יושבת מחוץ להיכלה. אף כאן, והאר פניך על מקדשך השָמֵם למען אדני. שאני מבקש על מקדשך השמם, הוא למען אדני, שלא יימצֵא השם אדני, שהיא המלכות לחוץ מן משכנה, שהוא בית המקדש.חזרה לראש הדף
Site location tree