אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויקרא / ברון יחד כוכבי בוקר

ברון יחד כוכבי בוקר

שעט) ברון יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלקים. כשהקב"ה בא להשתעשע עם הצדיקים בגן עדן, כל הדברים, המדרגות שבעולם התחתון, בהמלכות, וכל העליונים והתחתונים מתעוררים כנגדו. וכל האילנות, המדרגות, שבגן עדן פותחים בשבחים כנגדו. כמ"ש, אז ירננו עצי יער מלפני ה' כי בא. ואפילו העופות שבארץ, כולם דובבות שבח לפניו. אז יוצאת שלהבת ומכה בכנפיו של התרנגול, וקורא ומשבח למלך הקדוש, וקורא לבני אדם שישתדלו בתורה, ובשבח אדונם ובעבודתו. אשרי חלקם של אותם הקמים ממיטתם לעסוק בתורה.

שפ) כשבא הבוקר, הפתחים שבדרום, החסד, נפתחים, ושערי רפואה יוצאים לעולם, ורוח מזרח, ז"א, נתעורר, ורחמים נמצאים, וכל אלו הכוכבים ומזלות, מדרגות, הממונים תחת ממשלתו של בוקר הזה, שהוא יסוד המאיר חסדים, כולם פותחים בשבח ובזמירות למלך העליון. כמ"ש, ברון יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלקים. מה רוצים כאן בני אלקים, שהם דין, שמזמינים תרועה בבוקר הזה, זמן החסד, והרי כל הדינים נעברים בזמן שהחסד נתעורר בעולם? אלא ויריעו כל בני אלקים, שנשבר תוקף דינים הקשים, ונשבר הכוח שלהם. כי ויריעו פירושו שנשברו, כמ"ש, רועָה התרועעה הארץ.

שפא) וכל כך התרועעו הדינים קשים, מפני שבוקר הזה נתעורר בעולם, יסוד, ואברהם, חסד, נתעורר, ובא לנטוע אשל בבאר שבע. אשר אשל, ז"א, ובאר שבע, מלכות, שע"י אברהם, חסד, נתייחדו ז"א ומלכות. באר שבע, מלכות. וכתוב, ויקרא שָׁם בשם ה' אל עולם. שהוא ייחוד ז"א ומלכות. כי הויה הוא ז"א, אל עולם היא מלכות.חזרה לראש הדף
Site location tree