אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תצווה / ובמדבר אשר ראית

ובמדבר אשר ראית

פב) ובמדבר אשר ראית, אשר נשאך ה' אלקיך, כאשר ישא איש את בנו. מהו ראית? אלא הקב"ה דיבר חזק לישראל במדבר, כמ"ש, במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב. ובמדבר, החזק מכל המדבריות שבעולם, הוליך שם את ישראל.

פג) משום שבשעה שיצאו ישראל ממצרים ונשלמו לשישים ריבוא, נתחזק המלכות הקדושה ונתעלה על הכל, והלבנה, המלכות, האירה. ואז נכנעה מלכות הרשעה דס"א, והוציא הקב"ה את ישראל ללכת במדבר החזק, במקום והשליטה של ס"מ הרשע, שהוא שלו ממש, כדי לשבור תוקפו וכוחו ולכתת ראשו ולהכניעו שלא ישלוט. ואם לא חטאו ישראל, רצה הקב"ה להעבירו מן העולם. וע"כ העביר את ישראל בנחלתו וגורלו וחלקו ממש.

פד) כיוון שחטאו כמה פעמים, נשך אותם הנחש, ואז נתקיים, הוא יְשׁוּפְךָ ראש, שישראל היכו ראשו תחילה. ולא ידעו להישמר ממנו. ואח"כ הנחש היכה לאחרונה, ונפלו כולם במדבר ונתקיים הכתוב, ואתה תשׁוּפֶנוּ עָקֵב. וארבעים שנה הוכו על ידו, כנגד ארבעים מכות של ב"ד.

פה) וע"כ כתוב, אשר ראית, כי בעיניהם היו רואים את בעל המדבר, שהולך אסור לפניהם, ולקחו נחלתו וגורלו. שכתוב, אז נבהלו אלופי אֶדום, שהם נחש שרף ועקרב. ואנו ג"כ נפרדנו מן היישוב אל המדבר החזק, לעסוק שם בתורה, כדי להכניע לצד ההוא.

פו) ועוד, כי דברי תורה אינם מתיישבים אלא שם, כי אין אור אלא אותו היוצא מתוך החושך. כי כאשר צד הזה נכנע, מתעלה הקב"ה למעלה ונתגדל כבודו. ואין עבודת הקב"ה אלא מתוך החושך. ואין טוב אלא מתוך הרע. וכשהאדם נכנס לדרך רע ועוזב אותו, אז מתעלה הקב"ה בכבודו. וע"כ שלמות הכול הוא טוב ורע יחד, ולהסתלק אח"כ אל הטוב. ואין טוב אלא אותו שיוצא מתוך הרע. ובטוב הזה מתעלה כבודו של הקב"ה. וזהו עבודה שלמה.

פז) ואנו עד עתה ישבנו שם כל ימות השנה, כדי להכניע צד ההוא במדבר. עתה שהגיע הזמן של עבודת הקודש של צד הקדוש, אנו חוזרים ליישוב, ששם הוא עבודת הקב"ה. ועוד, שעתה בראש השנה הגיע הזמן של נחש ההוא, לבקש דין מלפני הקב"ה. ושם במדבר הוא שולט, וע"כ יצאנו משם ובאנו ליישוב.

חזרה לראש הדף
Site location tree