אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויצא. חלק א'

פרשת ויצא. חלק א'

וַיֵצֵא יעקב מבאר שבע

א) וַיֵצֵא יעקב מבאר שבע וילך חָרָנָה. רבי חייא אמר, ויצא יעקב, לשון זריחה, כמו השמש יצא. באר שבע, בינה, שמשם מקבל ז"א אורו. חרן, נוקבא המקבלת אור השמש, ז"א. ואומר, וזרח השמש ובא השָמֶש, ואל מקומו שואף זורח הוא שם.

המשך למאמר >>
ז' הבלים

יג) וזרח השֶמֶש ובא השָמֶש. מה ראה שלמה המלך, אשר ההתחלה של ספר החכמה שלו הוא מזריחת וביאת השמש? שלמה המלך העמיד את ספרו על ז' הבלים, שהעולם עומד עליהם, והם עמודים ואדנים, המהווים קיומו של העולם.

המשך למאמר >>
זוהר המראה המאירה [זהר אספקלריאה דנהרא]

יז) וַיֵצֵא יעקב: בתוך סבַך הסתום, ומתוך סֶתֶר הסתום, יוצא זוהר המראה המאירה, כלול משני צבעים המתחברים יחד. כיוון שאלו נכללו זה בזה, נראים בו כל הצבעים.

המשך למאמר >>
ס"מ ואשת זנונים

כג) מתוך תוקף אורו דיצחק, קדושה, ומתוך שִמְרֵי היין, קליפות, משניהם יצא צורה אחת, מורכבת מטוב ורע, הכלולה זכר ונקבה כאחד. היא אדומה כמו ורד, ומתפרשת לכמה צדדים ודרכים, שיש בה הרבה בחינות.

המשך למאמר >>
וַיֵצֵא יעקב מבאר שבע

ל) בנֵי העולם אהובי עליון, בחירי הממשלה. הזוהר מזמין לאלו שזכו להארת ג' קווים, שמצד הארת קו אמצעי מכונים בני העולם, כי ז"א, קו אמצעי, מכונה עולם.

המשך למאמר >>
קוּמה ה'

לד) קוּמה ה' למנוחתך אתה וַאֲרון עוזך. קוּמה ה' למנוחתך, כמ"ש, יקום המלך לבית המנוחה, למשכנו.

המשך למאמר >>
וַיֵצֵא יעקב מבאר שבע

מא) וַיֵצֵא יעקב מבאר שבע וילך חָרָנָה. ע"כ יעזוב איש את אביו ואת אימו ודבק באשתו. כי יעקב יצא מבאר שבע ועזב את אביו ואימו, וילך חרנה לישא אישה.

המשך למאמר >>
נבואה מראֶה וחלום

מה) יש הפרש מנבואה לחלום:

א. נבואה היא בעולם של הזכר, ז"א, וחלום בעולם של הנקבה, הנוקבא דז"א. מזה לזה יורדות שישה מדרגות. כי הנבואה בנו"ה דז"א והחלום בהוד דנוקבא. ביניהם יסוד דז"א וחג"ת נו"ה דנוקבא, שהם שש מדרגות.

המשך למאמר >>
והנה ה' ניצב עליו

נט) והנה ה' ניצב עליו. כאן בסולם ראה יעקב קשר האמונה, הנוקבא, המקשרת כל הספירות כאחד. ניצב עליו, כמ"ש, נציב מלח, תל, כי כל המדרגות כולם כאחד נמצאות על אותו הסולם, הנוקבא, להתקשר הכל בקשר אחד, משום שאותו הסולם ניתן בין שני הצדדים. כמ"ש, אני הויה אלקי אברהם אביך, ואלקי יצחק. אלו הם שני הצדדים ימין ושמאל. אברהם ימין, יצחק שמאל.

המשך למאמר >>
וייקַץ - מה נורא המקום הזה

ע) ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. החלום מדרגה שישית מב' המדרגות של הנבואה, שהם נו"ה דז"א. כי מכאן עד מדרגה ההיא של החלום, הוד דנוקבא, שש מדרגות: יסוד דז"א, וחסד, גבורה, ת"ת, נצח, הוד דנוקבא. וע"כ החלום הוא אחד משישים מנבואה.

המשך למאמר >>
והנה סולם מוצב ארצה

ע) ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. החלום מדרגה שישית מב' המדרגות של הנבואה, שהם נו"ה דז"א. כי מכאן עד מדרגה ההיא של החלום, הוד דנוקבא, שש מדרגות: יסוד דז"א, וחסד, גבורה, ת"ת, נצח, הוד דנוקבא. וע"כ החלום הוא אחד משישים מנבואה.

המשך למאמר >>
וַיידַר יעקב נדר

עה) הקב"ה הבטיח לו, והנה אנוכי עימך ושמרתיך, למה לא האמין, אלא אמר, אם יהיה אלקים עימָדי? אלא אמר יעקב, חלום חלמתי, והחלומות מהם שהם אמיתיים ומהם שאינם אמיתיים. ואם יתקיים, אז אדע שחלום אמיתי הוא.

המשך למאמר >>
אמר רבי חייא לאליהו [ר"ח חמא ליה לאליהו]

פה) רבי חייא ורבי חזקיה היו יושבים תחת האילנות של שדה אוֹנוֹ. נמנם רבי חייא וראה את אליהו, אמר רבי חייא לאליהו, מהוכחת הדרך של אדוני, השדה מאיר, שהוא הנוקבא.

המשך למאמר >>
וַיַרְא והנה באר בשדה

פח) כתוב, מזמור לדוד, בְּבָרְחוֹ. אמר שירה בברחו, כי מקודם לכן חשב, שהקב"ה יענישו על חטאיו בעוה"ב. וכיוון שראה שכאן בעוה"ז רוצה להיפרע ממנו, היה שמח ואמר שירה.

המשך למאמר >>
וַיֵצֵא יעקב מבאר שבע

קט) כתוב, אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת. אשרי שומרי משפט, אשרי הם ישראל, שהקב"ה נתן להם תורת אמת, לעסוק בה יום ולילה, כי כל מי שעוסק בתורה, יש לו חירות מכל דבר, חירות מהמוות, שאינו יכול לשלוט עליו.

המשך למאמר >>
אֶעֱבָדךָ שבע שנים

קכח) ויאמר, אֶעֱבָדךָ שבע שנים ברחל בתך הקטנה. כדי שלא יאמרו הבריות, שבשביל התשוקה ביופיה של רחל עשה זה, אלא שיֵדעו שעשה בחכמה.

המשך למאמר >>
צדיק עליון צדיק תחתון

קלב) לאה ילדה שישה בנים ובת אחת. כי שישה קצוות עומדים עליה, יעקב, ת"ת, הכולל חג"ת נה"י, ובת אחת כנגד המלכות.

המשך למאמר >>
ארבע קשרים

קמג) לאה הולידה שישה בנים ובת אחת, שהם חג"ת נהי"מ. רחל הולידה שני בנים, שני צדיקים עליון ותחתון. אבל ארבעה בני השְפחות, התיקון שלהם איפה נמצא, הרי בבני רחל ולאה כבר יש כל הספירות? הם ארבע קשרים הנקראים אחוריים.

המשך למאמר >>
וַיַרְא ה' כי שנואה לאה

קמז) כתוב, וַיַרא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקָרה. וכתוב, מוֹשִיבִי עקרת הבית אֵם הבנים שְמחה הללויה. מושיבי עקרת הבית, רחל העיקר שבבית.

המשך למאמר >>
השבטים

קנג) בשביל יעקב נתקיים העולם. הרי בשביל אברהם נתקיים העולם, כמ"ש, אלה תולדות השמים והארץ בהִבראם, בשביל אברהם.

המשך למאמר >>
הפעם אוֹדֶה - ותקרא את שמו יהודה

קסז) הפעם אודה את ה' על כן קראה שמו יהודה, הוא כמ"ש, אודה ה' בכל לבב בסוד ישרים ועֵדה. דוד, בסוד העליון של השם הקדוש הויה, רצה להודות אל הקב"ה.

המשך למאמר >>
[הרהורא דיליה ברחל הות ]ההרהור שלו היה ברחל

קעו) בנֵי עליון, קדושים עליונים. ברוכי העולם בעלי מוח האגוז, הֵאספו לדעת, כי ציפור יורדת בכל יום, מתעוררת בגן, שלהבת אש בכנפיה. בידה ג' מגרפות, יעים, חדות כחרב, מפתחות האוצרות ביד ימינה.

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree