אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויצא. חלק א' / ארבע קשרים

ארבע קשרים

קמג) לאה הולידה שישה בנים ובת אחת, שהם חג"ת נהי"מ. רחל הולידה שני בנים, שני צדיקים עליון ותחתון. אבל ארבעה בני השְפחות, התיקון שלהם איפה נמצא, הרי בבני רחל ולאה כבר יש כל הספירות? הם ארבע קשרים הנקראים אחוריים.

קמד) כי בזרוע ימין, חסד, יש שלושה קשרים. כי היד נחלקת לג' פרקים: הקיבורת, הזרוע וכף, שמתחברים ע"י ג' קשרים. ויש קשר אחד באמצע, הגדול מכולם, ונבחן לאחור, להיותו בולט לחוץ מן הגוף. וכמוהו יש קשר אחד אמצעי, בשלושה קשרים שבזרוע השמאלי. וכמוהו אחד בשלושה קשרים שבירֶך הימני. וכן אחד בשלושה קשרים שבירך השמאלי. ובשעה שהכל מתוקן ד' הקשרים האחוריים נכנסים בפנימיות הגוף, כמ"ש, וכל אחוריהם בָּיְתָה, בפנימיות.

קמה) כל שאר הקשרים, חוץ מד', כולם נראים במישור עם איברי הגוף. ואלו הד' בולטים לחוץ מהזרועות ומהירכיים, להראות על בני השפחות, כי אעפ"י שהם במניין י"ב השבטים, מ"מ אינם חשובים כמו בני לאה ובני רחל. ומשום זה בולטים לחוץ מהזרועות ומהירכיים.

מספר י"ב הוא המרכבה להמשיך הארת החכמה, הארת ג' קווים, שבכל אחד חו"ב תו"מ, שבז"א הם חו"ג נו"ה, וד' פעמים ג' הם י"ב. וע"כ נבחן שיש ג' פרקים בכל אחד מהזרועות, שהם חו"ג, ובכל אחד מירכיים, שהם נו"ה. ג' קווים משורשם נמשכים מג' חולם שורוק וחיריק, שיש בכל אחד מיעוט מיוחד, המכונה זריעה, ונבחנים לג' זריעות:

חולם, עליית המלכות לבינה, ה"ת לנ"ע, שהמדרגה נשארת במ"י דאלקים ואותיות אל"ה נופלות למדרגה שמתחתיה. שי' נכנסה באור המדרגה ונעשה אויר, שהוא קו ימין.

שורוק, ירידת ה"ת מנ"ע, ואותיות אל"ה חוזרות לאותיות מ"י, ונגלה השם אלקים, אמנם נמצא אור החכמה בלי חסד ואינו יכול להאיר, שהוא קו שמאל.

חיריק, המסך דבחי"א, המוציא ו"ק בלי ראש, בחינת ז"א של אותה המדרגה, שהוא קו אמצעי.

אמנם כשמתחברים זה בזה, ע"י קו אמצעי, חיריק, המיחד השורוק והחולם, ימין ושמאל, כולם נשלמים ומאירים כאחד. ואז נבחנים ג' מיעוטים שבהם לקשרים, שעל ידיהם מתקשרים ג' הקווים זה בזה.

כי לולא השורוק לא יצאה הי' מאויר, מנקודת החולם, קו ימין, והיה נשאר בחסדים בלי חכמה. ולולא החיריק, המיחד השורוק והחולם זה בזה, לא היה יכול השורוק להאיר מחוסר חסדים. וע"י הכרעת המסך דחיריק את היחוד של החולם והשורוק זה בזה, השיג גם הוא בחינת ראש, בכל אותו השיעור שגרם להאיר את החולם והשורוק. הרי שכולם נקשרים זה בזה, ואם היה נפרד איזה קשר, היה מסתלק הארת כולם. ולפיכך נבחנים לג' קשרים.

באופן שג' קומות של האור שבהם נבחנות לג' פרקים, שבכל אחד מהזרועות והירכיים, וג' מסכים שבהם, שמקשרים האורות ומשלימים אותם להאיר כאחד. והן נבחנות לג' קשרים: חולם, שורוק, חיריק.

ושבזרוע ימין יש שלושה קשרים, אבל יש קשר אחד באמצע, הגדול מכולם, הוא משום שקשר האמצעי השורוק, יש בו הארת חכמה, הנקרא רב, גדול. אמנם הוא נבחן לאחור, שאינו מאיר כלום, כי כל עוד שהוא בלי חסדים, אינו יכול להאיר. בשעה שכל ג' הנקודות, חולם שורוק חיריק, מתחברים יחד, שע"י הקומה היוצאת על מסך דחיריק מתחברים החולם והשורוק יחדיו, כל הג' מאירים כאחד, כי גם השורוק, קשר האמצעי, שהיה באחור, ולא היה מאיר, נמצא עתה ששב להיות בחינת פָנים, שחוזר להאיר, מחמת שנכלל בחסדים שבחולם. וכמ"ש וכל אחוריהם בָּיְתָה, על קשר האמצעי, שבכל אחד מהזרועות והירכיים שהיו בבחינת אחוריים, בלתי מאירים, חזרו ע"י ייחוד קו אמצעי להיות פנים, להאיר.

ב' הקשרים חולם וחיריק, שמהם נמשכים בני רחל ולאה, אפילו בטרם ייחודם זה בזה היו מאירים, אלא בו"ק. ולפיכך אחר ייחודם זה בזה, הם שווים עם איברי הגוף. אבל קשרים האמצעים, שמטרם היחוד היו חשוכים לגמרי בלי אור, לכן גם אחר ייחודם זה בזה, שחזרו לבחינת פנים, מ"מ נשארו בולטים לחוץ מאיברי הגוף, שעוד ניכר בהם שהם אחוריים, להורות, שהם בחינת בני השפחות. שאע"פ שהם במניין י"ב, שזולתם לא היה ג"ר בב' הקווים, הנמשכים מחולם וחיריק, עכ"ז אינם כל כך חשובים, כמו החולם והחיריק שבזרועות וירכיים, שהם בני רחל ולאה, מטעם שהם היו מטרם היחוד חשוכים לגמרי, והדין היה רובץ עליהם.

קמו) פירוש אחר, אלו בני השפחות, הם ד' קשרים, שכל שאר הקשרים נוסעים מכוחם, ואלו הד' נושאים אותם. וזולתם לא היה ג"ר בב' הקשרים חולם ושורוק, שבכל אחד מהזרועות והירכיים, הרי שכל שאר הקשרים נוסעים ומאירים בכוח אלו הד' קשרי האחוריים. שד' קשרי האחוריים נושאים את שאר הקשרים, שמאירים בהם ג"ר, וזולתם היו כולם נופלים לו"ק. הרי שנושאים את כולם.חזרה לראש הדף
Site location tree