אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויצא. חלק א' / וַיַרְא ה' כי שנואה לאה

וַיַרְא ה' כי שנואה לאה

קמז) כתוב, וַיַרא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקָרה. וכתוב, מוֹשִיבִי עקרת הבית אֵם הבנים שְמחה הללויה. מושיבי עקרת הבית, רחל העיקר שבבית. אם הבנים שמחה, לאה, שהולידה שישה בנים ובת אחת.

קמח) מושיבי עקרת הבית. שמיטה, נוקבא דז"א, העיקר, כי עוה"ז מתנהג על ידה. אם הבנים שמחה, יוֹבֵל, בינה, שכל שמחה וחדווה שבעולמות בי"ע בה תלויה, כי הנוקבא דז"א אין לה מעצמה כלום, אלא מה שז"א מקבל מבינה ומשפיע אליה. ואז היא משפיעה לכל העולמות. הרי כל שמחה שבעולמות בי"ע מבינה באה.

מקרא זה הוא כלל הכל, שכולל עולם הנסתר ועולם הנגלה, וע"כ סיומו של הכתוב, הללויה, שהוא למעלה מכל השבחים שבתהילים.

קמט) וַיַרְא ה' כי שנואה לאה. הרי בני שנואה אינם בנים הגונים, וכל הבנים הטובים מלאה יצאו. אלא יובל הוא עולם הנסתר, ומשום זה נסתרו כל מעשיו מיעקב, שהייתה אליו באהבה נסתרת, שבגלוי הייתה נראה כשנואה, מטעם שלאה, מחזה ולמעלה דז"א, בחינת אמא, יובֵל, עולם הנסתר, ע"כ כל ענייניו בסתר.

קנ) עולם התחתון, רחל, נוקבא דז"א, בגילוי, התחלת הכל לעלות במדרגות, כמו שחכמה עילאה, חכמה דא"א, התחלת הכל ממעלה למטה, כן עולם התחתון חכמה, התחלת הכל ממטה למעלה. קוראים לה, אתה, משום שהיא שמיטה, והיא בגילוי. החסדים שבה מתגלים בהארת החכמה, הי' היוצא מאויר ונשאר אור. ואז נקראת הנוקבא דז"א בשם שמיטה.

קנא) ועולם העליון, יובֵל, לאה הנמשכת מאמא, אנו קוראים, הוא, שכל דבריו בהסתר. כי המילה הוא רומזת על עולם הנסתר. כי בלאה כתוב, וישכב עימה בלילה הוא. ועבד הלוי הוא. שהלוי עובד כדי להמשיך ברכות ממנו מן הוא לכל העולמות. הוא, הוא עולם העליון הנעלם, ויעקב נתדבק ברצון המגולה. כמ"ש, ודבק באשתו. שכתוב, ע"כ יעזוב איש את אביו ואת אימו, שהם עולם הנסתר, ודבק באשתו, עולם הנגלה.

קנב) וַיַּרְא ה' כי שנואה לאה, מטעם שנמשכת מאמא. שהאדם שונא את העריות מצד אימו, משום שאימו עולם הנסתר, שע"כ יעזוב איש את אביו ואת אימו. ומתיחד האדם עם אימו, ואינו חושש לייחוד. וע"כ הכל נעלם מיעקב, כי עולם העליון, לאה, הנמשך מאמא, לא נגלה כלל.

חזרה לראש הדף
Site location tree