אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויצא. חלק א' / הפעם אוֹדֶה - ותקרא את שמו יהודה

הפעם אוֹדֶה - ותקרא את שמו יהודה

קסז) הפעם אודה את ה' על כן קראה שמו יהודה, הוא כמ"ש, אודה ה' בכל לבב בסוד ישרים ועֵדה. דוד, בסוד העליון של השם הקדוש הויה, רצה להודות אל הקב"ה. אודה ה' בכל לבב, ביצה"ט וביצה"ר, שהם ב' לבבות, בב' היצרים השוכנים בלב, בב' צדדים ימין ושמאל.

קסח) בסוד ישרים ועדה. אלו הם שאר הצדדים שבעוה"ז, הנוקבא, כי לבב כמו דרום וצפון, חו"ג. בסוד ישרים, שאר הצדדים שבעולם, ו"ק, חג"ת נה"י. ונמצא בסוד ישרים, תנה"י. ועֵדה, המקום של יהודה, מלכות.

קסט) וכתוב, ויהודה עוד רָד עִם אֵל. יהודה, המלכות המחוברת בהויה, ירד משֵם הויה אל שֵם אל, המלכות. כמ"ש, ואל זועם בכל יום. וכתוב, אודְךָ בכל ליבי נגד אלקים אַזמְרֶךָ. נגד אלקים אזמרך, לשם אלקים ולא לשם הויה, כי אמר שירה למלכות, הנקראת אלקים, כדי לחבר אותה בצד ימין בחסדים. ולפיכך כתוב כאן, אודך בכל ליבי. ולא, בכל לבבי. כי רק במקום אחד אמר שירה, בעת שהמלכות בשמאל, ואינה דבוקה בשם הויה.

קע) השם יהודה אוחז בכל הצדדים, בדרום ובמזרח. כי ביהודה יש השם הויה, ופירושו הודאה, כמ"ש, אודה הויה בכל לבב. ששם הויה כולל לכל הצדדים. כי יהודה בא מצד שמאל, כי יהודה נוקבא, הנבנית מצד שמאל. ונמצא התחלתו בצפון, ואוחז בדרום, משום שהולך לימין, חסד, ונאחז בגוף, ת"ת. הרי שאוחז בכל הצדדים. משום זה כתוב, הפעם אודה את הויה, שזה מורה שכולל לכל הצדדים. ואז כתוב, ותעמוד מלדת. כשהולידה ד' בנים, ראובן שמעון לוי ויהודה, שהם חגת"מ, נתתקנה כל המרכבה הקדושה, חסד גבורה ת"ת מלכות.

קעב) וה' אמר אל אברם, אחר היפרד לוט מעימו, שׂא נא עיניך וראה. והאם לפי שיעור הראייה שלו, אברהם ירש הארץ? הלוא רואה האדם עד שלוש או חמש פרסאות. והכתוב אומר, כי את כל הארץ אשר אתה רואה. אלא כיוון שראה ארבע רוחות העולם, צפון ודרום ומזרח ומערב, ראה את כל הארץ. כי ארבע רוחות העולם הן כלל כל העולם. כי זקף אותו הקב"ה על א"י, הנוקבא, והראה אותו, שהיא קשורה ברוחות העולם חו"ב תו"מ דז"א, שהם המרכבה. ואז ראה הכל.

קעד) הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אֶתְנֶנָה ולזרעך. וכי אותו המקום בלבד הבטיחו הקב"ה, שהיה רק ארבע או חמש אמות ולא יותר. אלא בעת ההיא כָּפַל הקב"ה תחתיו את כל א"י. ונמצא אז אותו המקום, שכלל את כל הארץ. והכלל של כל הארץ רבי שמעון, שהוא המאור של כל הארץ, שָקוּל ככל העולם.

קעה) הפעם אודה את ה'. יהודה בן רביעי אל הכיסא, המלכות, רגל רביעי. והוא השלים את הכיסא. וע"כ יהודה לבדו תיקון הכיסא. והוא עמוד, שכל העמודים נסמכים עליו, להיותו המשלים את הכיסא. רבי שמעון, המאיר בכל העולם בתורה, וכמה מאורות מאירים על ידו, על אחת כמה וכמה, שהוא עמוד כל העמודים.חזרה לראש הדף
Site location tree