אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויצא. חלק ב' / ויזכור אלקים את רחל

ויזכור אלקים את רחל

רצא) ויזכור אלקים את רחל וישמע אליה אלקים ויפתח את רחמה. למה כתוב כאן ב' פעמים אלקים, שדי לומר, וישמע אליה ויפתח את רחמה? אלא אחד מעולם הזכר, בינה הנקראת אלקים. ואחד מעולם הנקבה, הנוקבא דז"א, הנקראת ג"כ אלקים. משום שהדבר תלוי במזל, שהיא מעולם הזכר, כמ"ש, בנים במזל תלויים.

רצב) וכאשר נתעוררה רחל בשם הזה של בנימין, כמ"ש, יוסף ה' לי בן אחר, בנימין. ידע יעקב, שיהיה כן, כי היא ראויה להשלים כל השבטים במספר י"ב. וידע, שאחר זה לא תתקיים עוד בעולם, משום זה רצה אז ללכת לא"י, כדי שיושלמו השבטים בא"י, וכדי שלא תמות רחל בחוץ לארץ. ולא יכול ללכת, כי לבן עיכבו. וכשהגיע הזמן של בנימין, אחר שנתעברה עימו, ברח והלך לו, כדי שלא ישתלם הבית בי"ב שבטים, ועולם הקדוש, הנוקבא דז"א, יתקשר בו בארץ אחרת.

רצג) כתוב, ויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך, ואהיה עימך.אמר לו הקב"ה, עד עתה הייתה רחל עקרת הבית עימך. מכאן ואילך אני אהיה עימך ואקח הבית, השכינה, עימך, בי"ב השבטים. שכתוב, ואני בבואי מפַדן, מתה עליי רחל. עליי היה, ובשבילי היה הדבר, שרחל נדחית, ושוכן אחֵר בא, השכינה, ולקח הבית בשבילי לשכון עימי.

משום שהדבר תלוי במזל, שהיא מעולם הזכר, כמ"ש, בנים במזל תלויים.

רצב) וכאשר נתעוררה רחל בשם הזה של בנימין, כמ"ש, יוסף ה' לי בן אחר, בנימין. ידע יעקב, שיהיה כן, כי היא ראויה להשלים כל השבטים במספר י"ב. וידע, שאחר זה לא תתקיים עוד בעולם, משום זה רצה אז ללכת לא"י, כדי שיושלמו השבטים בא"י, וכדי שלא תמות רחל בחוץ לארץ. ולא יכול ללכת, כי לבן עיכבו. וכשהגיע הזמן של בנימין, אחר שנתעברה עימו, ברח והלך לו, כדי שלא ישתלם הבית בי"ב שבטים, ועולם הקדוש, הנוקבא דז"א, יתקשר בו בארץ אחרת.

רצג) כתוב, ויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך, ואהיה עימך.אמר לו הקב"ה, עד עתה הייתה רחל עקרת הבית עימך. מכאן ואילך אני אהיה עימך ואקח הבית, השכינה, עימך, בי"ב השבטים. שכתוב, ואני בבואי מפַדן, מתה עליי רחל. עליי היה, ובשבילי היה הדבר, שרחל נדחית, ושוכן אחֵר בא, השכינה, ולקח הבית בשבילי לשכון עימי.

חזרה לראש הדף
Site location tree