אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויצא. חלק ב' / ויקח לו יעקב מַקַל ליבנֶה

ויקח לו יעקב מַקַל ליבנֶה

שז) ועל זה נתכוון יעקב לעשות מעשה בחכמה, לכוון מעשיו על פי מדרגות העליונות, שכתוב, ויקח לו יעקב מַקַל ליבנֶה לח ולוּז וערמון. וכתוב, כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו. מי בחר למי: הקב"ה ביעקב, או יעקב בחר בהקב"ה? אלא, הקב"ה לקח לו את יעקב לחלקו, כמ"ש, כי חֵלֶק ה' עַמו יעקב חֶבֶל נחלתו.

שח) יעקב ג"כ בחר נחלתו וגורלו לחלקו, ועלה למעלה מכל המדרגות, ולקח לו לחלקו, מַקַל ליבנה לח, מדרגת הלבן שמצד ימין, אור החסדים. ולוּז וערמון, מדרגת האדום שמצד שמאל, דינים של הבינה, אחר שחזרה לחכמה, כי ב' בחינות הדינים, מימין ומשמאל, היו כלולים במקלות.

שט) ויפצל בהם פְצָלוֹת לבנות מחשוף הלבן. העביר הדין מלוז וערמון, שמאל, וחיבר אותו בקו ימין. והוא עצמו, קו אמצעי, נכנס ביניהם ולקח אותם כאחד, ונעשה הכל אחד בב' צבעים. שהוציא קומת חסדים על המסך שבעוביות המקלות, בקומת קו אמצעי, הכולל לבן ואדום, ימין ושמאל, חסדים והארת חכמה. ועכ"ז מחשוף הלבן, שיתגלה הלבן על האדום, שתתלבש הארת החכמה, אדום, בחסדים, לבן, כדי להמשיך ברכות למדרגה שלו, קו אמצעי, ממקור הכל, מבינה, שהיא מקורם של ג' הקווים, ולתקן מדרגה זו בתיקון קווים, שלושה קווים כאחד.

שי) וע"י פעולה זו של חכמה, תיקון ג' הקווים, כמ"ש, בָרְהָטִים בשְׁקָתות המים, נמשכות הברכות למטה, וכל העולמות מושקים, והברכות שורות עליהם. כמ"ש, בבוקר יאכל עַד. ואח"כ, ולערב יחלק שלל, שיתברכו כל העולמות בי"ע למטה. ויעקב לקח חלקו מאלו הברכות השורות עליו למטה, משום שהוא חלקו וגורלו של הקב"ה. יעקב קו אמצעי, וקו אמצעי חלקו של הקב"ה, וכל אותם האורות שקו אמצעי גרם בהכרעתו למעלה, מקבל אותם קו אמצעי למטה. ויעקב לקח חלקו מאלו הברכות השורות עליו למטה.

שיא) ויקח לו יעקב מַקַל ליבנה, עשה מעשה לקשרי האמונה, להמשיך ג' קשרים לנוקבא, שנקראת אמונה, ג' קווים. קול הקול של הקולות נתעורר ממעלה למטה, ונעשינו פתוחי עיניים. הגלגל המסתובב לכמה צדדים, וקול של נעימות נתעורר. גלגל, הוא הסתובבות ההארה בג' מקומות חולם שורוק חיריק, בג' קווים. סובב לכמה צדדים, כי ההארות נכללות זו בזו, ויוצאים ג' קווים, שבכל אחד מהם יש ג' קווים: ג' קווים חב"ד, ימין, מוח חכמה. ג' קווים חב"ד, שמאל, מוח בינה. ג' קווים חב"ד, אמצעי, מוח דעת.

וכל שיעור ההארה שקו האמצעי גרם שיצא בב' קווים העליונים, זוכה בעצמו. וע"כ נבחן, שמוח הדעת, קו האמצעי, כלול בפני עצמו בג' קווים, שכל אחד מהם כלול מג' קווים באופן שיש: חב"ד בחכמה דמוח הדעת, וחב"ד בבינה דמוח הדעת, וחב"ד בדעת דמוח הדעת. הגלגל המסתובב לכמה צדדים, שהם ג' צדדים במוח החכמה, וג' צדדים במוח הבינה, ט' צדדים במוח הדעת.

ונודע, שב' הקווים ימין ושמאל, שייכים תמיד לעליון עצמו. ומתפשט למטה רק קו האמצעי, מוח הדעת. נמצא, שג' צדדים שבמוח החכמה וג' צדדים שבמוח הבינה אינם מתפשטים למטה. אלא מוח הדעת לבדו מתפשט למטה. לא כל ט' צדדים שבמוח הדעת מתפשטים מלמעלה למטה, אלא צד אחד מהם בלבד, צד אמצעי שבג' קווים דדעת שבמוח הדעת. כי חב"ד דחכמה דמוח הדעת, וחב"ד דבינה דמוח הדעת, וחו"ב דדעת דמוח הדעת, נחשבים ל ב' קווים העליונים, ואינו מתפשט למטה, אלא הדעת דדעת שבדעת, רק אחד מט' שבמוח הדעת.

קול הקול של הקולות נתעורר ממעלה למטה. הדעת, שהוא ז"א העולה למ"ן ונעשה קו אמצעי בין חו"ב, מכונה קול. וע"כ מוח הדעת בכללו מכונה קול. וכיוון שיש תשעה צדדים במוח הדעת, ג"פ חב"ד, נמצא שחב"ד דדעת דמוח הדעת נבחן לקול האמצעי, של ב' קולות, שהם חב"ד דחכמה דדעת וחב"ד דבינה דדעת. ובחינת הדעת שבקול הקול הזה נבחן לקול הקול של הקולות, אשר רק הוא בלבדו נתעורר מלמעלה למטה, ולא שאר שמונה צדדים. ועל קול הזה המתפשט למטה, אומר קול נעימות נתעורר.

הזוהר מבאר עתה סיבוב הגלגל לכמה צדדים: ג' דחכמה, וג' דבינה, וט' דדעת, מבחינת השלילה וההפסד. הדבקים בשמאל המכונים ישנים ונרדמים, מפסידים אותם. ואומר הזוהר, מנמנמים וישנים שהשינה בנקבי עיניהם, הדבקים בקו שמאל, התעוררו. ומפרט הפסדם מכל הט"ו (15) צדדים, היוצאים עם קו אמצעי.

כנגד הפסדם דחב"ד שבימין, מוח החכמה, אומר, ואינם יודעים, דעת. ואינם מסתכלים, בינה. ואינם רואים, חכמה.

כנגד הפסדם דחב"ד שבשמאל, מוח בינה, אומר, אטומי אוזניים, חכמה. כבדי הלב, בינה. ישנים ואינם יודעים, דעת.

כנגד הפסדם דחב"ד שבימין מוח הדעת, אומר, התורה עומדת לפניהם, דעת. ואינם משגיחים ואינם יודעים במה שמסתכלים, בינה. רואים ואינם רואים, חכמה.

וכנגד הפסדם דחב"ד שבשמאל מוח הדעת, אומר, התורה מרימה קולות הסתכלו טיפשים, בינה. פיתחו עיניים, חכמה. ותדעו, דעת.

וכנגד הפסדם דחב"ד שבקו אמצעי דמוח הדעת, אומר, אין מי שישגיח, חכמה. ואין מי שיַטֵה אוזנו, בינה. עד מתי תהיו בתוך החושך מחמת רצונכם הרע, דעת. הסתכלו לדעת ע"י קו אמצעי, ויתגלה לכם אור המאיר, שהוא אור ז"א, קו אמצעי, המכונה מראה המאירה.

שיב) בשעה שיעקב השלם, מתוך הצרה, שהיה בארץ ורשות אחרת, ולא בארץ הקדושה, ובתוך מדרגות נוכריות, דחה את כולם, ובחר חֵלֶק גורלו ונחלתו בקו אמצעי. אור מתוך החושך, קו ימין. חכמה מתוך טיפשות, קו שמאל. כיבד את ריבונו בעודו נמצא ברשות זר בפַדן ארם, קו אמצעי. הנה אז נאמר עליו, לא עתה יֵבוש יעקב.

שיג) ויקח לו יעקב מַקַל ליבנה, קו אמצעי, העוביות דמסך דחיריק, שנעשה קשר טהור לקשור בו בטהרה את ג' הקווים זה בזה. עלה לפנַי וְלִפְנים, בינה, בעליית מ"ן, ושם יצא עליו קו אמצעי. ומשם נמשך לנוקבא, ונעשתה למקום יישוב לבני אדם, להשפיע להם כל השלמות. מטרם שמצא מקום יישוב בנוקבא ע"י עליית מ"ן, אותו המקום השמאל שבנוקבא לא היה מקום. ונאבד מכל אור ושפע, אבדון היה מכל התחתונים, שלא היה להם מה לקבל משם.

אבדון זה הוא זכר, ס"מ, שיצא מפסולת הגבורה של יצחק. כי שמאל זה מטרם שיצא קו אמצעי, נבחן לפסולת, והוא חלקו של ס"מ. ומוות היא הנוקבא שלו, והיא נחש הקדמוני, הנקרא אשת זנונים, שכתוב עליה, רגליה יורדות מוות. ואלו השניים, אבדון ומוות, שמעו תוקף פקודת המלך, שהוא קו אמצעי, ז"א, שע"י המשכת החסדים הוא מבטל הדינים דאבדון ומוות. ונבחן זה, כמו שנתן להם פקודה, שלא להחריב העולם, ושמעו לו.

שיד) סוד נסתר, הסתום העליון, הנעלם מכל נעלם מכל רעיון והרהור, שהוא א"א, המרומז בקוץ העליון של הי' דהויה, ממנו יצאה אות י' משם הויה, שהיא נקודה העליונה, או"א, הנקראים ביחד אבא. מנקודה עליונה הזו יוצא הכל, הן חכמה והן חסדים. הי' המשיכה והוציאה אות ה' משם הויה, שהיא אמא עילאה, ישסו"ת, המכונים אמא, שהיא משקה את הכל. מוחין דחכמה המכונים שתייה, שמיוחדים לאמא. מה' זו יוצאת אות ו' משם הויה, שש ספירות חג"ת נה"י, ז"א, קו האמצעי המיחד צד ימין וצד שמאל זה בזה. הוא נקרא מַקַל ליבנה לח ולוז וערמון. רומז על ג' הקווים הכלולים בקו אמצעי. אשר מַקַל ליבנה לח קו ימין שבו. לוז קו שמאל שבו. ערמון קו אמצעי עצמו.

שטו) בז"א, קו אמצעי, נכללים ב' הקווים העליונים, ימין ושמאל, המכונים זרועות. אלו הזרועות יוצאות ונכללות בה"ת שבשם הויה, הנוקבא דז"א, שאז מתלבשת החכמה שבזרוע שמאל בחסדים שבזרוע ימין, לחבר את המשכן, שהיא הנוקבא, עם ז"א, כאחד, ולהיות אחד. אז י"ג מידות הרחמים נעשו אחד. כי אחד בגי' י"ג. והלבן, החסדים, נחקק על הגוונים חו"ב תו"מ שבמקלות, ועולה, ששולט על כל הגוונים שבהם. כמ"ש, מחשוף הלבן. אז נאמר, ה' אחד ושמו אחד, ששניהם אחד. כמ"ש, ה' רועי לא אחסר, קו ימין. בנאוֹת דשא ירביצני, קו שמאל. על מי מנוחות ינהלני, נפשי ישובב, קו אמצעי.

שטז) ויקח לו יעקב, בחר לחלקו ולגורלו. מַקַל ליבנה, קו ימין. לח, מים, חסדים. לוז, קו שמאל, אדום, כמו ורד. ערמון, קו אמצעי הכולל אותם זה בזה. וכולם, אוחז הימין בצבע שלו לבן. ושולט עליהם, שכתוב, מחשוף הלבן, שאע"פ שז"א קו אמצעי, אוחז בשני הקווים ימין ושמאל, מ"מ חלקו לקו ימין, וחקק הארת הימין בכולם. ואז נקרא איש תם, שלם בכל.

שיז) בתוך מחנות מלאכים העליונים יש מדרגות עליונות, אלו על אלו. אלו פנימיים ואלו לחוץ. הפנימיים מתקשרים במלך הקדוש, ז"א. ומתקשרים בישראל, בנים קדושים להקב"ה, ונקראים הצאן המקוּשרות, כמ"ש, והיה בכל יַחֵם הצאן המקוּשרות, מחנות מלאכים המקושרים למעלה, בקו ימין, ולמטה, בקו אמצעי.

בנים, אור של תולדה, שאינו בא בדרך השתלשלות המדרגות זו מזו, אלא ע"י עליית מ"ן מתחתון לעליון, המסך דחיריק, שהתחתון נעשה על ידו קו אמצעי בימין ושמאל דעליון, וגורם בו התחדשות אור, שלושה יוצאים מאחד. וכשיעור הזה זוכה בו גם התחתון, אחד זוכה בשלושתם. ושיעור זה, שזכה בו התחתון, מכונה בן לעליון. וב' הקווים שבעליון, שקיבלו קו האמצעי מן התחתון, מכונים או"א אל התחתון.

וע"כ נשמות ישראל מכונים בנים להקב"ה, כמ"ש, בנים אתם לה' אלקיכם. כי ז"א ונוקבא מטרם הזיווג הם ב' קווים ימין ושמאל, שאינם מאירים זולת ע"י העלאת מ"ן של ישראל לזו"ן, המסך דחיריק, שעליו יוצא קו אמצעי המכריע, והוא מזיווג ז"א ונוקבא. ומתחדש ויוצא בהם האור, שלושה יוצאים מאחד. שע"י התחתון, שעלה למ"ן, נתחדש בעליון ג' קווים. וכשיעור הזה זוכים ישראל, שהעלו מ"ן וגרמו לחידוש אור הזה, גם הם בג' מוחין, המכונים נשמות, אחד עומד בשלושתם. שמוחין הללו מכונים בנים לזו"ן, וזו"ן נבחנים לאו"א אֲליהם. כמ"ש, בנים אתם לה' אלקיכם.

יחד עם הנשמות נולדים מזו"ן גם מלאכים קדושים. ויש בהם ב' בחינות פנימיים וחיצוניים. כי היוצאים מכללות ג' קווים נחשבים לפנימיים, והיוצאים משעת שליטת קו השמאל שבעת הזיווג, מטרם שנכלל בקו אמצעי, הם מלאכים חיצוניים.

הנמשכים מתיקון ג' קווים הם פנימיים, והנמשכים משמאל הם חיצוניים. הפנימיים מתקשרים במלך הקדוש, ז"א. ומתקשרים בישראל, בנים קדושים להקב"ה, מלך הקדוש, ז"א, קו ימין, ישראל, הם קו אמצעי, שגרמו הזיווג. הקשר, מסך דחיריק, שעליו יוצא קומת החסדים, שנקרא קו אמצעי, שעל ידו גם קו השמאל נקשר בחסד ומאיר. ונמצא שיש כאן ב' קשרים, הממשיכים חסדים: קו ימין וקו אמצעי. וע"כ כתוב, מתקשרים במלך הקדוש, קו ימין, ומתקשרים בישראל, קו אמצעי. שכתוב, ישראל בנים קדושים לקב"ה, מטעם שנמשכים מהתחדשות האור, שגרמו לז"א ונוקבא, המכונה בן, כמ"ש, בנים אתם לה' אלקיכם.

שיח) בשעה שתשוקתם היא לזוהר העליון, אז עמוד האמצעי, יעקב השלם, לוקח אלו המקלות, שהם ד' פרשיות התפילין של ראש, ד' מוחין חו"ב תו"מ. מַקַל מסך, שעליו נעשה הזיווג ליבנה לח, קו ימין, ופרשת קַדֶש לי כל בכור. לוז, קו שמאל, ופרשת והיה כי יביאך. ערמון, קו אמצעי, הכולל ז"א ונוקבא, שהם, פרשיות שמע ישראל, והיה אם שמוע. ושם אותם בָרְהָטִים, שהם מקום ובית קיבול להשכנת התפילין. ומכאן מקבלים אור וזיו כל הצבאות והמחנות העליונים האלו, המתקשרים למעלה בקו ימין, ומתקשרים למטה, בקו אמצעי, צאן המקשרות, כיוון שהם מקבלים מתוך הרְהָטִים ושְׂקָתות המים. אז נעשו מקורות ומעיינות לרדת למטה לבי"ע, ולתת שפע לכל.

שיט) ומשום זה הפריד יעקב בין מדרגות העליונות הקדושות, למדרגות אחרות של שאר העמים, כמ"ש, ויָשֶת לו עדרים לבדו, הפריד עדרים לעצמו, ולא יהיה חלקו כשאר העמים. כמו שיעקב הפריש לו את מדרגות האמונה למעלה, הצאן המקוּשרות, הנולדים מהנוקבא, אמונה, שהפרידם ממחנות החיצוניים, הנמשכות משמאל. כן הוצרך להפריד המדרגות של מחנות הקדושות למטה, הַכְּשָׂבִים שנולדו מצאן המקוּשרות, שהפרידם מהעטופים, שהם הנולדים ממחנות החיצוניים, ולקשרם עימו בהיכלות הריבונית, הנוקבא, שעליהם נאמר, וְהַכְּשָׂבִים הפריד יעקב.

שכ) וכולם רשומים ברשימו של מלך העליון, ז"א, קו האמצעי. כי כמו שישראל רשומים ומצוינים בין כל שאר העמים, כך המדרגות של מחנות מלאכים העליונים הקדושים, רשומים לחלקו של הקב"ה בין שאר הצבאות ומחנות מלאכים, שאינם מקו אמצעי. וע"כ בחר יעקב לחלקו וגורלו האמונה, הנוקבא. וגם הקב"ה בחר ביעקב מכל שאר הצבאות והמחנות שבעולם.

שכא) המחנות העליונים נפרדים זה מזה, כי בשעה שזוהר האש, שבהארת השכינה, מתגלה, כל מדרגות האחרות, הנמשכים משמאל, מתביישים, ומתעטפים. מתעלפים מחמת התשוקה מאותו הזוהר שאינם יכולים להתקרב אליו. וכל אלו מדרגות הקדושות, שהם בתיקון שלו, של קו האמצעי, יעקב, בשעה שזוהר מתגלה, שמחים ועולים מיד להתקרב אליו ולהתקשר, והזוהר מתתקן בהם. וכמ"ש, והיו העטופים ללבן, הנמשכים משמאל, שמתעטפים בעת התגלות הזוהר. והקשורים ליעקב, שמתוקנים להתקשר עימו.

שכב) והוצרך יעקב לבחור ולהפריד את המדרגות הקדושות שלחֵלקו, הקשורות, מאֵלו המדרגות של שאר העמים, העטופים. וכל זה הוצרך יעקב לעשות. וע"כ כתב הקב"ה בתורה את נאמנותו וצדקתו של יעקב. אשרי חלקו.חזרה לראש הדף
Site location tree