אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויצא. חלק ב' / ברכות לראש צדיק

ברכות לראש צדיק

שכג) כתוב, ברכות לראש צדיק. הלוא היה צריך לומר, לצדיק? אלא ראש צדיק הוא עטרה הקדושה, עטרת יסוד. ראש צדיק זה יעקב, ת"ת, וגוף. ונקרא ראש צדיק, משום שמקבל הברכות ומשפיע אותן לצדיק, אל היסוד, שנקרא צדיק, ומשם נזרקים לכל צד, לימין ושמאל שבמלכות, וכל העולמות מתברכים.

שכד) ברכות לראש צדיק, המקום שהוא ברית נקרא צדיק, שממנו יוצאים מעיינות לחוץ. כמו הנקב של הכד, שדרך שם שופכים היין, ראש הכד, כך ראש צדיק, מקום בעת שזורק מעיינות לנוקבא. הצדיק הוא ראש, משום שכל הברכות שורות בו ומושפעים ממנו.

שכה) אדם שזכה לשמור אות ברית קודש ומקיים מצוות התורה, נקרא צדיק, ומראשו ועד רגליו צדיק. ועליו אמר הכתוב, ברכות לראש צדיק. כי כאשר הברכות נמשכות לעולם, הן שורות על ראשו, וממנו נמצאות הברכות בעולם, בבנים קדושים וצדיקים שהוא מעמיד.חזרה לראש הדף
Site location tree