אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / טעם של אור / ישראל / סדר תיקון העולם
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

סדר תיקון העולם

"האומה הישראלית נתקנה ונעשתה כמין מעבר, שעל ידיהם יזרמו ניצוצי ההזדככות לכל המין האנושי שבעולם כולו... שיוכלו להבין את הנועם ואת השלוה השרויים בגרעין של אהבת זולתו".

בעל הסולם, מאמר "הערבות", אות כ"ד

בסופו של דבר, כל האנושות אמורה להגיע למימוש החוק "ואהבת לרעך כמוך". כדי להקל על המין האנושי את תהליך תיקון טבע האדם, פותחה שיטת התיקון בקרב קבוצת אנשים מסוימת, בקרב עם ישראל.

כיום עלינו לחזור להיות עם רוחני, להתוודע שוב לפנימיות התורה, לחכמת הקבלה – לממש את שיטת התיקון על עצמנו ולעזור לכל העולם להתעלות. זה נקרא להיות "אור לגויים" [1] וזה כל ייעודנו כעם נבחר.

בצורה תת הכרתית, העולם מרגיש שהמפתח לאושר שלו נמצא בידינו, שיש לנו משהו מיוחד שאנחנו מסתירים מכולם. לפי חכמת הקבלה, תחושה זו היא השורש לאנטישמיות. ככל שתיקון העולם מתעכב, הסבל גובר ואיתו גוברת גם האנטישמיות בקרב העמים. [2]

כבר בספר הזוהר נאמרו על כך דברים קשים: "אוי להם לאותם אנשים... שהמה הם העושים את התורה ליבשה, כלומר בלי משהו לחלוחית של שכל ודעת... שאינם רוצים להשתדל ולהבין בחכמת הקבלה. אוי להם, שהם גורמים במעשיהם הללו, שיהיו עניות וחרב וחמס וביזה והריגות והשמדות בעולם". [3]

ב"הקדמה לספר הזוהר" מביא בעל הסולם את הדברים האלו ומסביר: "וטעם דבריהם הוא, שבהיות כל עוסקי התורה, מזלזלים בפנימיות שלהם, ובפנימיות התורה, ומניחים אותה כמו דבר שאין צורך בו בעולם... המה גורמים במעשיהם הללו, שכל בחינות החיצוניות שישנן בעולם, מגבירות את עצמן על כל חלקי הפנימיות שבעולם... ובדור כזה, כל בעלי החורבן שבאומות העולם, מרימים ראש, ורוצים בעיקר להשמיד ולהרוג את בני ישראל, דהיינו כמו שאמרו חז"ל: 'אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל'... הנה מעתה מוטל רק עלינו, שארית הפליטה, לתקן את המעוות החמור הזה... ואז כל אומות העולם יכירו ויודו במעלת ישראל עליהם. ויקיימו הכתוב בישעיה: 'ולקחום עמים, והביאום אל מקומם, והתנחלום בית ישראל על אדמת ה''. וכן, 'והביאו בניך בחוצן, ובנותיך על כתף תנשאנה'". [4]

במילים פשוטות, המפתח לשינוי מצב העולם ולשינוי היחס השלילי כלפינו נמצא בידיים שלנו. ברגע שרק נתחיל ליישם את שיטת התיקון, מיד נחוש בשיפור אדיר וגם האויבים הגדולים ביותר שלנו יהפכו פתאום לידידים.

"עתה קרבו הימים, שהכל יכירו וידעו שישועת ישראל וישועת העולם כולו תלויה רק בהופעת חכמת אור הגנוז של פנימיות רזי תורה בשפה ברורה".

הראי"ה קוק, אגרות א', צ"ב

[1] "אני ה' קראתיך בצדק, ואחזק בידך ואצרך, ואתנך לברית עם, לאור גוים" (ישעיה מ"ב, ו').

[2] "אילו אצרו ישראל מעשים טובים... לא היו עומדים עליהם עמים עכו"ם בעולם. אבל ישראל גורמים לשאר העמים, להרים את ראשם בעולם" (ספר הזוהר, פרשת ויחי, אות תי"ב).

[3] תיקוני זוהר, תיקון ל', ד"ה "נתיב תנינא". מובא גם בתוך "הקדמה לספר הזוהר" מאת בעל הסולם, אות ע'.

[4] בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות ע"א.

חזרה לראש הדף
Site location tree