אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת לך לך. חלק א'

פרשת לך לך. חלק א'

שִמעו אליי אבירי לב

א) למה זכה אברהם, שיאמר לו הקב"ה, לך לך, יותר מכל בני דורו? ואמר, שִמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה.

המשך למאמר >>
על מה עומד העולם [על מה קאים עלמא]

ד) כמה יש להם לבני אדם להסתכל בעבודת הקב"ה. שהרי כל בני אדם אינם יודעים ואינם מסתכלים על מה העולם עומד. ועל מה עומדים הם עצמם. ואֵלו ב' דברים מתבארים במאמר שלפנינו.

המשך למאמר >>
ויאמר ה' אל אברם

י) הכתוב, ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך, רומז על סדר אצילות הנשמה מז"א ונוקבא עד בואה בעוה"ז להתלבש בגוף. לפיכך מבאר מקודם, איך ז"א ונוקבא מקבלים המוחין, ומאצילים הנשמה.

המשך למאמר >>
ויצאו איתם מאור כשדים

טז) וימת הרן על פני תרח אביו. על פני, משמע, בחיי אביו. כשהשליכו את אברם לאש, נהרג הרן. ומשום זה יצאו מאור כשדים. וע"כ כתוב, על פני תרח אביו, כלומר, שגרם לו יציאתו משם.

המשך למאמר >>
לך לך לתקן את עצמך [לך לך לאתקנא גרמך]

כא) ויאמר ה' אל אברם לך לך. לךָ, לעצמך, לתקן את עצמך, לתקן את המדרגה שלך. לך לך, כי אין לך להימצא כאן בין הרשעים הללו.

המשך למאמר >>
ואֶעֱשְׂךָ לגוי גדול המשך למאמר >>
ויִמָנַע מרשעים אורם

לד) מה זה שכתוב, לך לך מארצך וממולדתך? כיוון שכולם יצאו מאור כשדים ללכת אל ארץ כנען, למה לא נאמר לו שכולם ילכו?

המשך למאמר >>
ואֶעֱשְׂךָ לגוי גדול

מא) יש שבע ברכות. ואֶעֱשְׂךָ לגוי גדול, אחת. וַאֲבָרֶכְךָ, שתיים. וַאֲגַדְלָה שמך, שלוש. וֶהְיֵה ברכה, ארבע. וַאֲבָרְכָה מברכֶיךָ, חמש.

המשך למאמר >>
וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'

מט) לא כתוב ויצא אברם, כאשר דיבר אליו ה', אלא, וילך, כמ"ש, לך לך. משום שהיציאה כבר עשו מקודם לכן. שכתוב, ויצאו איתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען. וע"כ, כתוב עתה, וילך.

המשך למאמר >>
וייקח אברם את שריי

נח) וייקח אברם את שריי אשתו, זו המשיכה בדברים טובים. כי אין רשות לאדם להוציא אשתו ללכת לארץ אחר בלי רצונה.

המשך למאמר >>
ויעבור אברם בארץ

סו) ויעבור אברם בארץ. וילך, צריך לומר. אלא ויעבור, רומז השם הקדוש שנחתם בו העולם בע"ב (72) אותיות חקוקות, שכולם אותיות ע"ב רי"ו, ויעבור, הרומז על ע"ב שמות ורי"ו (216) אותיות.

המשך למאמר >>
[שלוש מדרגות נר"ן [תלת דרגין נר"נ]

צו) סתר הסתרים לחכמי לב נמסר: שלושה מדרגות הן הנאחזות זו בזו. ואלו הן: נפש, רוח, נשמה.

המשך למאמר >>
וַיֵירֶד אברם מצריימה

קו) וַיֵירֶד אברם מצריימה לגור שָׁם. משום שמצרים דומה לגן ה', גן עדן, כמ"ש, כגן ה' כארץ מצרים.

המשך למאמר >>
ויהי כבוא אברם מצריימה

קיד) ויהי כבוא אברם מצריימה, ויראו המצרים את האישה. בתיבה הכניס אותה למצרים. והמצרים פתחו התיבה לקבל ממנה מכס.

המשך למאמר >>
הקב"ה משתעשע בנשמות הצדיקים [הקב"ה משתעשע בנשמתהון דצדיקייא]

קל) משום שהנשמות הן תולדות הקב"ה, בכל לילה ולילה עולות נשמות הצדיקים לגן עדן. וכשנחלק הלילה, הקב"ה בא לגן עדן להשתעשע בהן. אם בנשמות החיים, אם בנשמות הנפטרים.

המשך למאמר >>
וַיְנַגַּע ה' את פרעה

קלו) כל אותו הלילה ששרה הייתה אצל פרעה, באו מלאכים העליונים לזמר לפני הקב"ה בשירות ותשבחות. אמר להם הקב"ה: לכו כולכם ונַגעו נגעים גדולים במצרים, לרשימה וסימן, למה שאני עתיד לעשות לאחר כך.

המשך למאמר >>
נפשי איוויתיךָ בלילה

קמו) איך בני העולם אינם מסתכלים להבין דברי תורה. ולדעת על מה הם עומדים בעולם. ואמר, נפש האדם, בעת שעולה לישון על מיטתו, יוצאת ממנו ועולה למעלה, כמ"ש, נפשי איוויתיךָ בלילה.

המשך למאמר >>
נפש רוח נשמה

קנא) וזו היא נפש, אשר בעת שהשתוקקות שלה עולה, היא להקב"ה, ואינה מתדבקת במיני אורות אחרים, והיא הולכת אחר מינה הקדוש, במקום שיצאה משם, שהוא הנוקבא, שהנפש יוצאת ונמשכת ממנה. ומשום זה כתוב, נפשי איוויתיךָ בלילה, כדי לרדוף אחריך, להידבק בך, ולא להתפתות אחר מין אחר זר.

המשך למאמר >>
וילך למסעיו

קסד) וילך למסעיו עד המקום, אשר היה שם אוהלו בתחילה. כלומר, שהלך לפקוד את מקומו ומדרגתו.

המשך למאמר >>
ויהי ריב בין רועי מקְנה אברם ובין רועי מקְנה לוט

קעד) ויהי ריב בין רועי מקְנה אברם ובין רועי מקְנה לוט. רִב כתוב חסר י', מורה שלוט רצה לחזור לעבודה זרה, שיושבי הארץ עבדו.

המשך למאמר >>
וה' אמר אל אברם, אחרי היפרד לוט

קפ) אוי למי שמסתיר עצמו מלפני הקב"ה, שכתוב בו, הלוא את השמים ואת הארץ אני מלא, נאום ה'. ולמה יונה בא לברוח מלפני הקב"ה, כמ"ש, ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני ה'?

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree