אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת לך לך. חלק ב' / אחר הדברים האלה

אחר הדברים האלה

רסא) ע"י התעוררות של מטה נמצא התעוררות של מעלה, כמ"ש, אני לדודי ועליי תשוקתו. כי לא נתעורר מלמעלה מטרם שנתעורר מלמטה. והברכות של מעלה אינן נמצאות, רק כמה שיש בו ממש, ולא במקום ריק, שאין בו ממש.

רסב) מאין לנו זה? מאשת עובדיהו. שאלישע אמר לה, הגידי לי, מה יש לך בבית? כי הברכות שלמעלה אינן שורות על שולחן ריק, ולא במקום ריק. ע"כ באשת עובדיהו כתוב, ותאמר, אין לשִפחתך כל בבית, כי אם אָסוּךְ שָמֶן. ומהו אָסוּךְ? שהיה בו רק כדי משיחת אצבע קטנה, ו"ק בלי ראש, המכונה אצבע קטנה, בסוד ו' קטועה.

רסג) אמר אלישע, נִחַמתני, כי לא ידעתי, איך תשרינה הברכות של מעלה במקום ריק? אבל עתה, שיש לך שמן, זהו מקום שתימָצאנה בו הברכות. שבשמן שׁוֹרות הברכות.

רסד) והרי כתוב, כטל חרמון שיורד על הררי ציון. שהוא בסמוך להכתוב, כי שם ציווה ה' את הברכה. ולא כתוב שמן אלא טל. נמצא שטל הוא מקום הברכה ולא שמן. אלא הוא שמן והוא טל, ששניהם בחינה אחת הם. כי טל הזה, הוא שהטיל אותו הקב"ה משמן העליון, ששמן הזה יוצא לצד הימין.

רסה) שניים הם, יין ושמן, והולכים לב' צדדים, יין לצד שמאל, ושמן לצד ימין. ומצד הימין יוצאות ברכות לעולם. ומשם נמשח מלכות הקדושה, למלכי ישראל. ומשום ששמן היה מתתקן למטה מתחילה, שהיה לה אָסוּךְ שָמֶן, התעוררות של מטה. נזדמן שמן מלמעלה, הוֹרָקַת הברכות מלמעלה, התעוררות של מעלה.

רסו) מהתעוררות של מעלה של שמן הזה, עומד להריק על דוד ושלמה, שיתברכו בניהם.

רסז) לומדים משולחן של לחם הפנים, שמשם יוצאות ברכות ומזונות לעולם, אשר אינו ראוי שיימצא ריק אפילו רגע אחד, כדי שלא יעברו הברכות משם. כמו כן אין לברך על שולחן ריק. כי הברכות של מעלה אינן שורות על שולחן ריק.

רסח) כתוב, אני לדודי ועליי תשוקתו. שמתחילה אני לדודי, ואח"כ, ועליי תשוקתו. אני לדודי, לתקן לו מקום מתחילה, בהתעוררות של מטה. ואח"כ, ועליי תשוקתו.

רסט) השכינה אינה נמצאת עם הרשעים. כיוון שאדם בא לטהר, ולקרב את עצמו אל הקב"ה, אז שורה עליו השכינה. וכמ"ש, אני לדודי, מתחילה. ואח"כ, ועליי תשוקתו. כי כשבא האדם לטהר, מטהרים אותו.

רע) אחר הדברים האלה, שאברהם רדף אחר המלכים, והקב"ה הרג אותם, היה אברהם משתומם, אמר, אולי הפסדתי כל אותו השכר, שהייתי מחזיר אנשים בתשובה להקב"ה, ואחזתי בהם לקרבם אליו, כי עתה נהרגו אנשים על ידי.

מיד אמר לו הקב"ה, אל תירא אברם, אנוכי מָגֵן לָך, שכרך הרבה מאוד. כלומר, שכר אתה מקבל עליהם, על שנהרגו, כי כולם, לעולם לא יזכו להיטיב מעשיהם.חזרה לראש הדף
Site location tree