אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת לך לך. חלק ב' / בָרכו ה' מלאכיו

בָרכו ה' מלאכיו

שטו) בָרכו ה' מלאכיו עושי דברו, לשמוע בקול דברו. אשרי הם ישראל מכל שאר אומות העולם, שהקב"ה בחר בהם מכל שאר העמים. ועשה אותם לחלקו ונחלתו. וע"כ נתן להם התורה הקדושה, משום שכולם היו ברצון אחד על הר סיני, והקדימו עשייה לשמיעה. שאמרו נעשה קודם לנשמע.

שטז) כיוון שהקדימו עשייה לשמיעה, קרא הקב"ה למלאכים. אמר להם: עד כאן הייתם לפניי יחידים בעולם, מכאן ואילך הנה בניי בארץ חברים עימכם לכל דבר, אין לכם רשות לקדש את שמי עד שישראל יתחברו עימכם בארץ. וכולכם יחד תהיו חברים לקדש את שמי, משום שהקדימו עשייה לשמיעה, כמו מלאכים העליונים עושים ברקיע, כמ"ש, בָרכו ה' מלאכיו עושי דברו מתחילה, ואח"כ כתוב, לשמוע בקול דברו.

שיז) בָרכו ה' מלאכיו. אלו הם הצדיקים בארץ, שהם נחשבים לפני הקב"ה כמו מלאכים העליונים ברקיע, משום שהם גיבורי כוח, שמתגברים על יצרם, כגיבור המתגבר על שונאיו. לשמוע בקול דברו, שזוכים בכל יום לשמוע קול ממרום ובכל שעה שצריכים.

שיח) מי יוכל לעמוד עימהם, עם אלו הקדושים העליונים? אשריהם היכולים לעמוד לפניהם. אשריהם היכולים להינצל מהם. השגחתו של הקב"ה עליהם בכל יום. איך אנו יכולים לעמוד לפניהם? וע"כ כתוב, אשרי תבחר ותקרב ישכון חצֵרֶיךָ. וכתוב, אשרי אדם עוז לו בָך.חזרה לראש הדף
Site location tree