אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת לך לך. חלק ב' / ויאמר אברהם, מה תיתן לי

ויאמר אברהם, מה תיתן לי

שיט) אנוכי מָגֵן לָך. אנוכי, זהו מדרגה הראשונה, שאברהם נאחז בה מתחילה. וכתוב, ויאמר אברם, אדני הויה, מה תיתן לי? אדני במילואו הוא אלף דלת נון יוד, הנוקבא. הויה כתוב בניקוד אלקים. הויה במילוא הוא יוד הי ואו הי, בינה. מה הטעם שכתוב ב' השמות הללו במאמר אחד? חיבור שני העולמות, עולם העליון ועולם התחתון. אדני הוא עולם התחתון, הנוקבא. הויה בניקוד אלקים הוא עולם העליון, בינה. ובמאמר הזה נתיחדו שתיהן יחד.

שכ) מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי. כלומר, אין לי בן. וכל מי שאין לו בן בעוה"ז, נקרא ערירי. ואברהם למה אמר, מה תיתן לי, כביכול שלא היה מאמין בהקב"ה?

שכא) אלא, אמר לו הקב"ה, אנוכי מגן לך בעוה"ז, שכרך הרבה מאוד בעוה"ב. מיד נתעורר אברהם בחכמה ואמר, מה תיתן לי? כי אני יודע, שאיש שלא הוליד בן, אינו מקבל שכר, שיבוא בו לעוה"ב. וע"כ אמר, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי? כי לא תיתן לי, שלא זכיתי בו? מכאן, אדם שלא זכה לבנים בעוה"ז, אינו זוכה בעוה"ב להיכנס למחיצתו של הקב"ה.

שכב) ואברהם היה רואה בחכמת הכוכבים, שלא יוליד. וכתוב, וַיוצֵא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמיימה וספור הכוכבים. אמר לו הקב"ה, לא תסתכל בחכמת הכוכבים, אלא בסוד השם שלי, הנוקבא, יהיה לך בן. כמ"ש, כה יהיה זרעך. כה, הוא סוד השם הקדוש שמשם נקשר לו בן. ולא מס"א, שהוא הכוכבים והמזלות.

שכג) כה, השער לקבלת התפילה, שהיא הנוקבא, בה ימצא ברכה, בה יקבל האדם בקשתו. כה, הוא אותו צד הבא מצד הגבורה, הנוקבא הנבנית משמאל, גבורה. כי מצד הגבורה נולד יצחק. ואותו צד הגבורה נקרא כה. שמשם באים פירות לעולם, ולא מהצד שלמטה, שהוא הכוכבים והמזלות.

שכד) אז כמ"ש, והאמין בה', שנתדבק למעלה בקדושה בשם כה, ולא נתדבק למטה בס"א. והאמין בה', ולא בכוכבים ומזלות. והאמין בה', שהבטיח לו ששכרו הרבה מאוד לעוה"ב. והאמין בה', באותו המדרגה שניתן לו השם כה. האמין שמשם יִמָשֵך לו להוליד בנים בעולם.

שכה) וַיַחְשְבֶהָ לו צדקה. וַיַחְשְבֶהָ לו להשם כה הזה, אע"פ שהוא דין, יַחְשְבֶהָ כאילו הוא רחמים.

פירוש אחר. וַיַחְשְבֶהָ לו צדקה, שקשר קשר לייחד העליונה, הבינה, בתחתונה, הנוקבא, לחבר אותן יחד. הנוקבא נקראת צדק. ובעת שנתיחדה לאחת עם בינה, ממשיכה ממנה ה"ר שבשם הויה. ואז נקראת הנוקבא צדקה, שהוא צדק עם ה' מבינה. ושכתוב, וַיַחְשְבֶהָ לו צדקה, שקשר קשר עליון בתחתון, כי ע"כ יַחְשְבֶהָ עתה בשם, צדקה.

שכו) אברהם עם אות ה' מוליד, אברם אינו מוליד. והרי הוליד את ישמעאל בעוד שהוא אברם? אלא אותו הבן שהבטיח לו הקב"ה, לא הוליד בעוד שהוא אברם. כי בעוד שהוא אברם הוליד רק למטה, ישמעאל. כיוון שנקרא אברהם, ונכנס בברית, אז הוליד למעלה בקדושה. ומשום זה, אברם אינו מוליד בקשר העליון, אלא למטה. אברהם מוליד, כמו שנאמר, שנתקשר למעלה ביצחק.

חזרה לראש הדף
Site location tree