אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת לך לך. חלק ב' / מַחזה שדי - מַחזה סתם

מַחזה שדי - מַחזה סתם

שלח) כל עוד שלא נימול אברהם, היה הקב"ה מדבר עימו מתוך מַחזה בלבד, שהוא הנוקבא במקומה. שעליה נאמר, ואל זועם בכל יום. כמ"ש, היה דבר ה' אל אברם במַחזה, פירושו, באותה המראֶה, הנוקבא, שהיא מדרגה שכל הצורות נראות בה, כל ג' הקווים ימין שמאל אמצע. ומַחזה הזה הוא הברית, הנוקבא שהברית מאיר בה.

שלט) ונקראת הנוקבא בשם מחזה, משום שהוא מראֶה שכל הצורות נראות בה. ומקודם נאמר, שכל עוד שלא נימול אברהם, לא היה מדבר עימו, אלא רק מדרגת המחזה בלבדה, שמדרגות אחרות אינן שורות עליה. ועתה אומר, שמחזה, הוא מראֶה שכוללת בה כל מדרגות העליונות. והרי מטרם שנימול, נאמר, היה דבר ה' אל אברם במחזה?

שמ) אלא מדרגה זו היא ודאי המראֶה של כל מדרגות העליונות, ובמראֶה של מדרגות העליונות היא נתתקנה. וגם באותו זמן, שאברהם לא היה נימול, הייתה מדרגה זו במראֶה של מדרגות העליונות, ובכל אלו גוונים שבמדרגות העליונות הייתה עומדת. וכן המראֶה של אלו הגוונים עומדים תחתיה, מתחת הנוקבא. מימין גוון לבן, חסד. משמאל גוון אדום, גבורה. גוון הכלול מכל הגוונים, ירוק, תפארת. והנוקבא הנקראת מַחזה, המראֶה של כל גוונים העליונים, לבן אדום וירוק, העומדים עליה.

וע"ז במראֶה ההוא עמד על אברהם ודיבר עימו, אע"פ שלא נימול. כיוון שנימול, כתוב, ויירא אליו הויה. כי נתחבר בה השם הויה, עצם מדרגות העליונות נכללו בה. משא"כ מטרם שנימול, רק הגוונים לבדם נכללו בה.

שמא) מַחזה שדי, כתוב בבלעם. ובאברהם כתוב, מַחזה, סתם. אלא, מחזה שדי, הגוונים שמתחת הנוקבא, והם המראֶה שלה. מחזה סתם, זהו ה' של השם הויה, הנוקבא, שכל הצורות העליונות, שהם ג' הגוונים, נראות בה. ומשום זה כתוב באברהם מחזה סתם. ובבלעם מחזה שדי, שנכללת בעצמה מג' הגוונים לבן אדום ירוק, וע"כ כתוב, המראֶה של אלו הגוונים עומדים תחתיה, מתחת הנוקבא. ובזה מחלק בין נבואת אברהם, שהיה מג' גוונים שבעצם הנוקבא, שנקראת מחזה סתם. לבין נבואת בלעם, שהיה ממראֶה ג' הגוונים שמתחת הנוקבא, שנקראת מחזה שדי.

שמב) ע"כ, מטרם שנימול אברהם, היה לו אותה המדרגה מחזה סתם. כיוון שנימול, מיד, ויירא הויה אליו, שכל המדרגות של הויה נראות על מדרגה זו, הנוקבא, כלומר עצם המדרגות. ומדרגה זו דיברה עימו בשלמות, כי הנוקבא היא הדיבור. ואברהם נתקשר ממדרגה למדרגה, ונכנס באות ברית הקדוש כראוי, בשלמות.

שמג) כיוון שנימול אברהם, יצא מקליפת העורלה, ונכנס בברית הקדוש, ונתעטר בעטרה הקדושה, ונכנס בברית שהעולם עומד עליו, ואז נתקיים העולם בשבילו. משום שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי. הרי שבזכות הברית מילה מתקיים העולם. וכתוב, אלה תולדות השמים והארץ בהִבָרְאָם, שהוא אותיות בה' בראם. וכן באברהם, להורות שבשביל אברהם נברא העולם. והכל בסוד אחד, בעניין אחד עם קיום הברית מילה. כי ע"כ נברא העולם באברהם, משום שנכנס בברית מילה, שעליה כתוב, אם לא בריתי יומם.

שמד) בעת שהקב"ה הראה לאדה"ר כל אלו דורות שבעולם, וראה אותם כל אחד ואחד, כל דור ודור, כולם עומדים בגן עדן, באותה הצורה שעתידים לעמוד בה בעולם. כיוון שראה את דוד, שאין לו שנות חיים כלל, היה תוהה, והוא נתן לו משלו ע' (70) שנים, משום זה היה לאדם רק תשע מאות ושלושים שנה. ואלו ע' שנים החסרים עד אלף שנה, ניתנו לדוד.

שמה) זה סוד החכמה, שאין לדוד אלא רק ע' השנים, שנתן לו אדה"ר, כי כל מה שלמטה, הכל הוא הנעשה מלמעלה, בעולם העליון.חזרה לראש הדף
Site location tree