אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת לך לך. חלק ב' / ה' קטנה וה' גדולה [ה' זעירא וה' רברבא]

ה' קטנה וה' גדולה [ה' זעירא וה' רברבא]

שפב) מה ראה הכתוב, שלא נקרא אברהם עד עתה? עד עתה לא נימול ועתה נימול. וכשנימול, נתחבר באות ה' זו, שהיא השכינה. והשכינה שרתה בו, וע"כ נקרא אז אברהם עם ה'.

שפג) אלה תולדות השמים וארץ בהִבָרְאָם. למדנו, בה' בראם, ובאברהם. שבשביל אברהם נברא העולם. למה חולקים זה על זה בפירוש שבהבראם רומז לאברהם? זה שאומר שבהבראם רומז לאברהם, חסד, שבשביל חסד נברא העולם. וזה שאומר בה' בראם, היינו השכינה. כי ה' רומזת לשכינה. ואין שאלה, אם החסד בעולם גם השכינה בעולם ולהיפך. וע"כ ב' המשמעות חסד ושכינה עניין אחד הוא. והעולם נברא בשביל החסד ובשביל השכינה.

שפד) מהו ההפרש בין ה' קטנה שבהבראם, ובין ה' גדולה, כמ"ש, הַלה' תגמלו זאת? ה' קטנה שמיטה, מלכות, וה' גדולה יובל, בינה. ומשום זה, לפעמים עומדת הלבנה במילואה, ולפעמים היא פגומה. כשמלבישה הבינה, שהיא אז ה' גדולה, היא במילואה. ומטרם שהיא מלבישה הבינה, היא ה' קטנה, והיא פגומה. ובפניה של הלבנה נמצא וניכר ההפרש מה' קטנה לגדולה.

חזרה לראש הדף
Site location tree