אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / טעם של אור / תענוג / אור דקיק
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

אור דקיק

כל התענוגים שבעולם שלנו, כל התענוגים שהרגישו כל בני האדם בכל הדורות, משחר האנושות ועד היום – אם נאסוף אותם יחד לכדי תענוג אחד, הוא ייחשב רק ל"אור דקיק" לעומת התענוג שמורגש בעולם הרוחני.

מדובר בתענוג בעל עוצמה שאנחנו ודאי לא מסוגלים להחזיק בכלים שלנו הקיימים כרגע. לכן הטיפוס לעולם הרוחני מחייב שדרוג של הכלים שלנו. [1]

[1] "כתוב בזוהר הקדוש, שיש נהירו דקיק, שמאיר בַּקליפות להחיותם. זאת אומרת, שכל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי, הם רק בחינת אור דק בערך הטוב והעונג הנמצא ברוחניות. היינו, אפילו מדרגה קטנה של רוחניות, למשל נפש דעשיה, יש בה יותר תענוג מכל תענוגי הגשמיים" (הרב"ש, מאמרי "שלבי הסולם", "עניין שמחה"). "כל הטוב והעונג, מה שהרצון לקבל יכול לקבל בכלים שלו, אינו אלא נהירו דקיק בערך האור המתלבש בכלים דהשפעה" (הרב"ש, מאמרי "שלבי הסולם", " מהי חשיבות החתן, שמוחלין לו עוונותיו"). להרחבה: ספר הזוהר עם פירוש הסולם, הקדמת ספר הזוהר, אות קע"ה.

חזרה לראש הדף
Site location tree