אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויחי. חלק ב' / ועוז מלך משפט אָהֵב

ועוז מלך משפט אָהֵב

תעו) ועוז מלך משפט אָהֵב. זהו הקב"ה, הנוקבא, שאוהבת משפט, המוחין הכלולים מימין ושמאל ביחד. ועוז מלך, התוקף שנתחזק בו הקב"ה, הנוקבא, אינו אלא במשפט, כמ"ש, מלך במשפט יעמיד ארץ. להיותו כלול מחכמה וחסדים יחדיו, חסדים מימין וחכמה משמאל.

תעז) ומשום זה כתוב, ועוז מלך משפט אָהֵב. שלא נתקנה כנסת ישראל, הנוקבא, אלא במשפט, מוחין כלולים מחכמה וחסדים יחדיו. משום שמשם ניזונה, חסדים. וכל הברכות שמקבלת משם, מקבלת חכמה. ומשום זה כתוב, ועוז מלך משפט אָהֵב, שכל חשקה וכל אהבתה לקבל משפט. כמ"ש, אתה כוננת מישָרים, שני הכרובים למטה, שנקראים מישָרים. שהם תיקון ויישוב העולם.חזרה לראש הדף
Site location tree