אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויחי. חלק ב' / גולמי ראו עיניך

גולמי ראו עיניך

תצז) גולמי ראו עיניך ועל ספרך כולם ייכָתֵבו. כל אלו הנשמות שהיו מיום שנברא העולם, כולן עומדות לפני הקב"ה מטרם שיורדות לעולם, באותה הצורה ממש שנראות לאח"כ בעולם, ובאותו המראֶה של גוף האדם העומד בעוה"ז, כן הוא עומד למעלה.

תצח) בשעה שהנשמה מוכנה לרדת בעולם, באותה צורה ממש שעומדת בעוה"ז, כן עומדת לפני הקב"ה, והקב"ה משביע אותה, שתשמור מצוות התורה, ולא תעבור על חוקי התורה.

תצט) ומאין לנו שהנשמות עומדות לפניו? שכתוב, חי ה', אשר עמדתי לפניו, שעמד לפניו מטרם שנברא. ומשום זה כתוב, גולמי ראו עיניך, מטרם שנראה בעולם. כמ"ש, ועל ספרך כולם ייכתבו, כי כל הנשמות, באותה צורה שלהן, כולן בספר כתובות. וכתוב, ימים יוּצָרוּ ולא אחד בהם. ימים יוצרו, שנעשה מהם לבוש להתלבש בו. ולא אחד בהם, שאין יום אחד בהם בעוה"ז, שיוכל לעמוד בקיום לפני אדונו כראוי.חזרה לראש הדף
Site location tree