אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויחי. חלק ב' / כל הברכות - למדרגה הזו [כל ברכאן - להאי דרגא]

כל הברכות - למדרגה הזו [כל ברכאן - להאי דרגא]

תקד) כל הברכות העליונות נמסרו למדרגה הזו, למלכות, לברך לכל. ואע"פ שאין לה אור מעצמה, כל הברכות, וכל חדווה, וכל טוב, כולם נמצאים בה, וממנה הם יוצאים. וע"כ נקראת כוס של ברכה. ונקראת ברכה ממש, כמ"ש, ברכת ה' היא תעשיר, שברכת ה' היא המלכות. וע"כ כתוב, ומלא ברכת ה' ים ודרום ירָשָה.

תקה) משום זה יש למלכות שריד בכל הספירות, שכולן נכללות ממנה, ונתמלאה מכולן, ומכולן יש בה, שכולן נכללות בה, ונתברכה מכל ברכות העליונות, ונמסרו הברכות בידה לברך. יעקב בירך לבניו של יוסף, ממקום שכל הברכות נמסרו בידו לברך, כמ"ש, והיֵה ברכה, שיזכה למלכות, שהיא ברכה. ואז מכאן ולהלאה נמסרו הברכות בידו. כי כל הברכות בידי המלכות הן.

כשנאמר למלכות, לכי ומעטי את עצמך, ונתמעטה, ויצאה מאצילות לבריאה, מאז אין לה חיים משלה. ומה שהייתה נכללת מקודם בספירות דאצילות, יצאה מהן, ולא נשאר ממנה כלום בכל הספירות. וע"כ כתוב, שדוד אין לו חיים. אמנם אח"כ נתקנה ע"י ז"א, שבנה אותה מז"ס חג"ת נהי"מ שלו, שזה ע' שנה שנתן אדה"ר לדוד. ונמצא עתה, אע"פ שאין לה מעצמה כלום, מ"מ שוב השיגה בנין פרצופה בשלמות, אלא ע"י ז"א. ומשום זה חזרה ונכללה בכל הספירות דאצילות, וכל הספירות חזרו ונכללו בה, משום זה יש למלכות שריד בכל הספירות, כי חזרה ונכללה בהן. ומכולן יש בה, שכל הספירות חזרו ונכללו בה כמקודם המיעוט.

תקו) כעין שנבנתה בז"ס דז"א, אנו מברכים ומשבחים לשם הזה למלכות, וע"כ באלו הימים אומרים הלל. שבהלל ג' מדרגות: חסידים מצד ימין, צדיקים מצד שמאל, וישראל מכל אלו הצדדים, כי ישראל כלולים מכולם, כי הוא קו אמצעי, הכולל ב' הקווים ימין ושמאל. שהם כנגד ג' הקווים שהמלכות מקבלת מז"א, אע"פ שאין לה מעצמה כלום. וע"כ נתעלה שבחו של הקב"ה, המלכות, מכל הספירות. וכן בכל מקום שישראל משבחים אל הקב"ה מלמטה, שמעלים מ"ן, מתעלה כבודו בכל הספירות.

חזרה לראש הדף
Site location tree