אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויחי. חלק ג' / שני תיקונים של הנוקבאות [תרין תקונין דנוקבי]

שני תיקונים של הנוקבאות [תרין תקונין דנוקבי]

תרמח) שני תיקונים של הנוקבאות, אמר שלמה בשה"ש, אחד לרועָה העליונה, יובֵל, בינה. ואחד לכלה, שנת השמיטה, הנוקבא. תיקון למעלה, בבינה, ותיקון למטה, בנוקבא. מעשה בראשית ג"כ באלו ב' מקומות, שבכל דבר הייתה עשייה אחת למעלה בבינה, ועשייה אחת למטה בנוקבא. וע"כ מתחילה התורה באות ב', שרומזת על ב' נוקבאות הללו. והעשייה שלמטה דומה בשלמותה לעשייה של מעלה. אבא עשה עולם העליון, בינה, וז"א עשה עולם התחתון, הנוקבא. שני תיקונים של הנוקבאות שאמר שלמה, למעלה ולמטה, בתיקון העליון של השם הקדוש, בינה, ולמטה בתיקון התחתונה, הנוקבא, כעין התיקון של מעלה, שבבינה. כלומר, שכל התיקונים שעשה בנוקבא עליונה, המשיכם אל נוקבא התחתונה, שבזה נשלמה ונעשתה נוקבא תחתונה, מלכות, כמו הנוקבא העליונה, בינה.

תרמט) אשרי חלקו של יעקב הקדוש שזכה לזה. כי מיום שנברא העולם, לא הייתה נמצאת מיטה שלמה, כמו מיטתו של יעקב. הנוקבא, מיטה, שכל שלמותה לקבל כל התיקונים שבנוקבא העליונה, וזה נשלם בי"ב שבטים של יעקב, כי בתיקון י"ב נעשתה הנוקבא התחתונה בכל השלמות, כמו נוקבא העליונה.

ובשעה שרצה להסתלק מן העולם, היה שלם בכל צדדיו. אברהם, חסד, מימינו. יצחק, גבורה, משמאלו. הוא, ת"ת, באמצע. השכינה הייתה לפניו, השלמות של ד' רגלי הכיסא העליון, שכל אחד מחו"ג תו"מ הללו כלול מג', והם י"ב. והבינה עליהם מלמעלה. כיוון שראה יעקב את זה, קרא לבניו ואמר להם, היאספו, כדי שיימצא התיקון למעלה ולמטה, כי י"ב בניו היו התיקון של נוקבא תתאה, כמו הי"ב של יעקב לנוקבא עילאה. ונמצא עתה, שנשלמו ב' הכיסאות, העליון והתחתון.

תרנ) שני תיקונים נמצאים שם, עליון ותחתון, כדי שיהיה הכל שלם, כדי שהנוקבא תהיה שלמה כבינה. תיקון העליון סתום ומגולה, כי הוא תיקון של יובֵל, בינה, שאמר שלמה בשה"ש. הראש, ג"ר דז"א, סתום ולא נתגלה, ואינו צריך להתגלות, כי ראש דז"א בחב"ד נתקנו. הזרועות והגוף, חג"ת, המה נתגלו. השוקיים, נו"ה, סתומים ואינם מגולים, משום שהנבואה, השפע של נו"ה, אינה שורה אלא בא"י, הנוקבא. כלומר, ששִפעם מתגלה בנוקבא, הארת חכמה, השייכת לה ולא לז"א. ותיקון זה הוא סתום ומגולה.

תיקון העליון דבינה, הוא ע"י התיקון של ד' רגלי הכיסא, חו"ג תו"מ דז"א שמחזה ולמעלה, שכל אחד נחלק על ג' קווים והם י"ב. למה מחשבים רק ד' הספירות חו"ג תו"מ שמחזה ולמעלה דז"א? כי ג"ר, חב"ד דז"א, סתומות, ונו"ה שמחזה ולמטה, ג"כ סתומות, מטעם שכל הארתם חכמה, ואינה בז"א, כי בז"א מאירים רק חסדים. ולפיכך אנו מחשבים בז"א רק חג"ת, עם המלכות המחוברת בהם. ותיקון זה סתום, שאין בו חכמה, מ"מ הוא מגולה, שהחסדים נמשכים מאוירא דכיא שבאו"א עילאין, שהם חשובים מחכמה.

תרנא) תיקון אחר תחתון של הכלה, הנוקבא, שאמר שלמה בשה"ש, נתגלה יותר, כי כאן מאירה הארת החכמה, תיקון בי"ב שבטים שתחתיה ותיקון הגוף שלה, ד' הספירות חו"ג ונו"ה, שבכל אחת ג' קשרים והם י"ב, והנוקבא, הת"ת שבהם, עליהם מלמעלה.

חזרה לראש הדף
Site location tree