אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בשלח. חלק א' / וייקח שש מאות רכב בחור

וייקח שש מאות רכב בחור

סא) וייקח שש מאות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלישים על כולו. כנגד מספר ישראל, כמ"ש, כשש מאות אלף רגלי הגברים לְבד מִטָף. בחור, כנגד הגברים שבישראל, שהם עיקר כל ישראל. וכל רכב מצרים, הם שאר המרכבות, שהם טפלים לאחורי השש מאות, שהם כנגד הטף שבישראל, שאינם בחשבון שש מאות אלף רגלי, אלא טפלים להם, שנאמר, לבד מִטָף. והכל עשה בעצת מכשפיו וחכמיו. ושלישים על כולו. הכל עשה בחכמה, שהם כנגד מדרגות העליונות, הבאות, שתיים, ואחד עליהן. ומזרזים. כי זריזים היו בכל דבר.

סב) וייקח שש מאות רכב בחור. כתוב, יפקוד ה' על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. בזמן שהקב"ה נותן ממשלה לשרי העמים למעלה, נותן לעמים שלהם למטה. ובשעה שמוריד אותם מדרגתם למעלה, מוריד העמים שלהם למטה. וייקח שש מאות רכב בחור, הוא הממונה שלהם, שלקח אותם. שנהג המרכבות של שאר העמים, שאֵלו שש מאות רכב לא היו ממצרים, אלא משאר העמים. וכולם נפלו במחנה של סיסרא. כלומר, שש מאות רכב בחור, ואח"כ, וכל רכב מצרים. כי כיוון שכתוב, וכל רכב מצרים, א"כ שש מאות רכב בחור מיותר. אלא ודאי שש מאות רכב בחור הוא משאר העמים. וע"כ אומר אח"כ, וכל רכב מצרים.

סג) כתוב, לסוסתי ברכבֵי פרעהדימיתיך רעייתי. כדמיון סוסה נקבה נראתה לסוסי פרעה, וע"כ רדפו אחריה אל הים. פרעה, בשעה שהיה רודף אחרי ישראל, לקח סוסות נקבות ואסר אותן במרכבה תחילה. וסוסים זכרים אסר לאחוריהן. והיו הזכרים מתחממים כנגד הנקבות, והנקבות לא הסכימו, ומיהרו לרוץ. כיוון שקָרב לישראל, לקח הנקבות ושם אותם לאחור, וסוסים הזכרים מתחילה, כדי להרע לישראל, ולעשות בהם מלחמה. כי למלחמה, סוסים הזכרים חזקים מן הנקבות.

סד) כעין זה, וה' הולך לפניהם יומם. ואח"כ חזרה השכינה לאחורי ישראל, כמ"ש, וייסע מלאך האלקים וילך מאחֲריהם. משום זה, דימיתיך רעייתי. כי ו"ה הם ת"ת ומלכות, כלומר, הוא ובית דינו. ואח"כ כתוב, וייסע מלאך האלקים, שהוא מלכות, וילך מאחריהם. ונשאר ת"ת הולך לפניהם, כדי להילחם עם המצרים. ועל זה כתוב, דימיתיך רעייתי, מלשון דממה. כי העמיד אותה מאחורי ישראל, כדי להילחם לבדו עם המצרים, ולכלותם שלא יישאר מהם עַד אחד.חזרה לראש הדף
Site location tree