אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת צו. חלק א' / זאת תורת העולָה

זאת תורת העולָה

א) צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולָה. עולה זו היא מעלה ומקשרת את כנסת ישראל למעלה, והדבקות שלה בעוה"ב, בינה, להיות הכל אחד, בקשר אחד, בשמחה. ומשום שעולה למעלה למעלה, לבינה, כתוב, זאת תורת, זכר ונוקבא ביחד, ז"א ומלכות, תושב"כ ותושבע"פ, לעלות באהבה לבינה. כי זאת, מלכות, תשבע"פ. ותורת, ז"א, תושב"כ.

ב) כשהתעורר צד צפון, גבורה דז"א, קו השמאל, כתוב, שמאלו תחת לראשי, שהמלכות מקבלת מקו שמאל דז"א. אז המלכות עולה באהבה, ומתעטרת בימין דז"א, החסד. ומתחברת באמצע, בקו האמצעי דז"א, ת"ת דז"א, והאיר הכל מקודש הקודשים, שהוא בינה. וזהו מתוך סוד אדם. ברצון הכהנים, קו ימין, ובתפילה של ישראל, קו האמצעי, ובשירה של הלויים, קו שמאל.

ג) עולָה היא קודש הקודשים, רוח עליון, בינה. משום שג' רוחות קשורים יחד בעולה:

א. רוח תחתון, הנקרא רוח הקודש, המלכות,

ב. רוח שבאמצע, הנקרא רוח חכמה ובינה, ז"א, בן לחכמה ובינה. וכן נקרא רוח תחתון, להיותו תחתון ביחס הבינה. אבל רוח הזה הוא יוצא מתוך השופר הכלול מאש וממים,

ג. רוח עליון הסתום בחשאי, בינה, שבו מתקיימים כל הרוחות הקדושים, וכל פנים מאירים ממנו, ומשום זה חוזרת העולה לרוח ממש.

ד) ואח"כ בבהמה שמקריבים, מסתפקים וניזונים החיצוניים, שיתקשר בקדושה רוח אחר, שהוא בהם בתוך הטומאה, ע"י החֲלָבים והשומן שמקריבים. ומשום זה עולה היא קודש הקודשים. שאר הקרבנות הם לעשות שלום בעולם כולו, מכמה צדדים ובעלי הדין שבעולם, להעבירם ולהאיר מתוך הרצון להתבשם. ונקראים קָדשים קלים, משום שאינם מתעטרים למעלה למעלה בקודש הקודשים, שהוא בינה. וע"כ הם קָדשים קלים ושחיטתן בכל מקום. אבל עולה, שהיא קודש הקודשים, אינה כשאר הקרבנות כי כל מעשיה קודש.

ה) ולבש הכהן מִדוֹ בד. לבושים המיוחדים לקדושה: בד, כמו בדד, שמיוחד לקדושה. וכתוב, בגדי קודש הם ורָחץ במים את בשרו וּלְבֵשָם. קודש, שהיא קודש קודשים, שעולֶה הכל ומתעטר בקודש הקודשים, בבינה, בקשר אחד. ואח"כ פונה ועובר רוח הטומאה, המטמא הכל ואינו שולט, ואינו קרב אל המקדש, ועובר מכל הצדדים של הקדושה, ונשאר הכל קודש בקדושה לבד.חזרה לראש הדף
Site location tree