אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת צו. חלק ב' / זאת משחת אהרון

זאת משחת אהרון

קסב) זאת משחת אהרון ומשחת בניו. זאת, המלכות, המשחה של אהרון. כי אהרון נמשח מחכמה, והביא משמן המשחה העליון מלמעלה, שהוא חכמה, והמשיך אותו למטה, למלכות. וע"י אהרון נמשחה המלכות, ממשחת קודש להתברך. וע"כ כתוב, זאת משחת אהרון ומשחת בניו.

קסג) ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך, הגידי לי, מה יש לך בבית. מכאן, שאין הברכה שורה בשולחן ריק, ועל דבר ריק. ותאמר, אין לשפחתך כל בבית, כי אם אָסוּך שָמֶן. אמר לה אלישע, ודאי הוא עזרת הנס, מה שיש לך שמן, שהוא חכמה, כי ודאי הוא במקום החכמה, שמשם יוצאות הברכות ושורות למטה. כתוב, הם מגישים אליה והיא מוצָקֶת. נאמר, והיא מוצָקֶת סתם, שלא נזכר מי מוצָקֶת, כי סובב על החכמה.

קסד) ויעמוד השָמֶן, שכתוב, בקרן בן שָמֶן. קרן מלכות, שמן חכמה. כתוב, שמן תוּרַק שמך. השמן, חכמה, משפיע לשמך, מלכות. להראות שמשמן, חכמה, נמשכות ברכות ע"י הכהן, והכהן ממשיך אותו למטה, ומושח לזאת, המלכות. כמ"ש, זאת משחת אהרון ומשחת בניו. שזאת מלכות, נמשחה ע"י אהרון, שהוא המשיך השמן מחכמה. וכתוב, כשמן הטוב על הראש. הרי שהשמן נמשך על ראש אהרון. והוא ממשיכה למלכות.חזרה לראש הדף
Site location tree