אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויקרא / קולו של משה

קולו של משה

פט) כתוב, משה ידבר והאלקים יעננוּ בקול. במָקום זה נכלל דברים עליונים, סודות עליונים. והאלקים יעננו בקול, בקולו של משה, בקול ההוא שאחז בו משה, בז"א, הנקרא קול. והיה בהיפך, שכתוב, וידבר אלקים. וכאן כתוב, משה ידבר.

צ) אלא, משום שכתוב, ויׂאמְרוּ אל משה, דבר אתה עימנו ונשמָעָה ואל ידבר עימנו אלקים. וע"כ, משה ידבר והאלקים יעננו. מה שלא היה כן מקודם לכן, שאז כתוב, וידבר אלקים. כי אין לך דבר בתורה מפי משה בלבד. וקללות שבמשנה תורה, משה מפי עצמו אמר. מפי עצמו, פירושו, הללו הקללות שבתורת כהנים נאמרו מפי הגבורה, המלכות. והללו שבמשנה תורה, נאמרו מפי עצמו, מפי קול שנאחז בו, ז"א.

צא) אע"פ שהתורה נאמרה כולה מפי הגבורה, המלכות, מפי עצמו של משה, ז"א, ג"כ נאמרה. כגון הקללות שבמשנה תורה. ואח"כ נכללו מפי הגבורה. כמ"ש, משה ידבר והאלקים יעננו בקול. משה ידבר, זה קולו של משה, ז"א, והאלקים יעננו בקול, זהו גבורה, המלכות, שהודה לקול ההוא. כמ"ש, יעננו בקול, בקול של משה.

חזרה לראש הדף
Site location tree