אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת יתרו. חלק א' / זה ספר

זה ספר

סב) כתוב, זה ספר תולדות אדם, ביום ברוא אלוקים אדם, בדמות אלוקים עשה אותו. הראה הקב"ה את אדה"ר, כל אלו הדורות שעתידים לבוא לעולם, וכל אלו פרנסים וכל אלו החכמים, העתידים להיות בכל דור ודור.

סג) זה ספר. יש ספר ויש ספר. יש ספר למעלה ויש ספר למטה. הספר למטה נקרא ספר הזיכרון, שפירושו, ספר של זיכרון ההוא, והוא צדיק אחד, יסוד. ונקרא זה. והמלכות היא הספר שלו. וכדי שלא להפרידם, כי הם תמיד ביחד, בייחוד אחד, ע"כ כתוב, זה ספר. שתי מדרגות שהם אחת. שהם כלל של זכר ונקבה, כי זה זכר, יסוד, וספר נקבה, מלכות.

סד) וזה הוא כלל אחד. שכל אלו הנשמות והרוחות, הפורחות בבני אדם, שהם כלל של כל התולדות, הם תולדות אדם ודאי, כלומר, תולדות אדם העליון, ז"א. כי מצדיק הזה פורחות אלו הנשמות בתשוקה אחת. וזהו השיקוי של הגן, שמשקה נהר היוצא מעדן, כמ"ש, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, שפירושו, שהיסוד משפיע הנשמות והרוחות של הגן, המלכות. וזהו הסוד של אדם, שכתוב, תולדות אדם.

סה) אחר כך שכתוב, ביום ברוא אלוקים אדם. זהו אדם שלמטה. כי שני אדם כתובים במקרא הזה. אחד הוא אדם שלמעלה, ואחד הוא אדם שלמטה. אדם שלמעלה, ז"א, הוא בגניזה שגנז הכתוב בזכר ונקבה בסוד אחד, שכתוב, זה ספר, שהוא כלל זכר ונקבה ביחד. כיוון שעשו תולדות ביחד קרא להם אדם, כמ"ש, תולדות אדם.

סו) לאחר שהדבר נגלה, מתוך הסתום העליון הראשון שבכתוב, שנגלה שזה ספר סובבים על אדם העליון, שתולדותיהם הם נשמות ורוחות בני אדם, ברא אדם שלמטה, כמ"ש, ביום ברוא אלוקים אדם בדמות אלוקים עשה אותו. בדמות, פירושו, שאדם הוא כמראה הזה, שהצורות נראות בו. והצורות אינן עומדות במראה ההוא בצורות של קיום, אלא עוברים ממנו. אף כאן כן הוא בדמות אלוקים.

סז) בדמות אלוקים, פירושו, צורת האיברים זכר ונוקבא, כמ"ש, אחור וקדם. אחור, הוא שָמוֹר, הנוקבא. קדם, הוא זָכוֹר, ז"א. ובאלו תלויים כל מצוות התורה. תרי"ג (613) מצוות התורה, שהם כלל הכל. אדם נברא אחור למעשה בראשית, וקדם למעשה מרכבה. והכל תלוי זה בזה. בדמות אלוקים, בצורה זו ממש של המלכות.

חזרה לראש הדף
Site location tree