אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת יתרו. חלק א' / ואתה תחזה בסוד העיניים [ואתה תחזה ברזא דעיינין]

ואתה תחזה בסוד העיניים [ואתה תחזה ברזא דעיינין]

פה) סוד העיניים, באות ס'. יש להסתכל בצבע, הסובב על העיניים בחוץ. וכמו שהעין יושבת. אם יושבת על מילואה, שאינה שקועה בעומק המצח, זה אינו רמאי, והוא רחוק מרמאות, שאין בו כלל.

פו) הצבעים שבעיניים הם ארבעה:

א. הלבן שבחוץ הסובב את העין, כעין שיש בכל אדם, שאין בזה חילוק בין אדם לאדם.

ב. לפנים ממנו צבע השחור הסובב. ונכללו הלבן והשחור יחד, הרומזים על חו"ג, הנכללים זה בזה.

ג. לפנים ממנו ירוק, הרומז על ת"ת, ונכלל בשחור.

ד. לפנים ממנו בת עין, שהיא נקודה שחורה, הרומזת על המלכות. זהו אדם שצוחק תמיד ושמח בשמחה. וחושב מחשבות לטוב. והמחשבות אינן נשלמות, משום שמעלה אותן מיד מרצונו. עוסק בדברי העולם. וכשהוא עוסק בדברי שמים, הוא מצליח. זה, צריכים לעודד אותו שיעסוק בתורה, כי יצליח בה.

פז) אם גבות עיניו גדולות ומכסות למטה. ואם בצבעים שבעיניים יש רשימות אדומות באורך. אלו הרשימות נקראות, אותיות קטנות שבעין, משום שהם צבעים שבעין, ואם מאירים באור, אור ההוא מעלה אותיות, להראות לאלו בעלי ריב, עם אלו רשימות האחרות הקטנות. וזהו באות ס' וכלול באות ה'.

פח) עיניים ירוקות המסובבות בלבן, והירוק מתערב בלבן ההוא: הוא רחמן וחושב תמיד רק לתועלתו, ואינו מחשיב את נזק האחרים כלום.

פט) אם גוון שחור לא נראה בו. הוא חומד, ולא מצד הרע. ואם עולה בידו דבר מצד הרע, לא ישיב ממנו. נאמן הוא במה שנודע, ואינו נאמן במה שלא נודע. בעל סוד הוא בדבר שהוא סוד, עד שישמע הסוד במקום אחר. כיוון ששמע אותו, הוא מגלה הכל, ואין עוד עימו סוד כלל. כי כל דבריו אינם בשלמות. מי שצבעי עיניו מסובבים בלבן וירוק, זהו באות ה', ונכלל באות ז', ובאות ס'.

צ) אם עיניו צהובות וירוקות: יש בו שיגעון. ומשום השיגעון שבו, הוא פה מדבר גדולות, ועושה עצמו כאדם גדול בגאוותו, ומי שמתקיפו מנצחו. אינו ראוי לסודות התורה, כי ליבו אינו שקט בסודות, עד שיגלה אותם לאחרים. כדי לעשות עצמו אדם גדול בהם. זהו באות ה', ונכלל באות ז' לבדה, ומתרחק מאות ס'. ומשום שמנהיג עצמו בגאווה, הוא מתרתק מאות ס', ואינו קרב אליה. זה, כשהוא מדבר, עושה קמטים רבים במצחו.

צא) עיניים לבנות, המסובבות קצת בירוק: הוא בעל כעס, רחמן על פי רוב. וכשמתמלא בכעס, אין בו אהבה כלל, ומתהפך לאכזריות. אין הוא בעל סוד. זהו באות ה', שנכלל באות ס'.

צב) עיניים ירוקות ולבנות ביחד, ומעט מצבע שחור בהן: זהו בעל סודות, ומצליח בהם. ואם מתחיל להצליח, הוא מצליח ועולה. שונאיו לא יכלו לו. והוא שולט עליהם בשליטה גמורה, והם נכנעים לפניו. זהו באות כ', הנכלל באות ס'. וע"כ הוא שולט, אם מתחיל לשלוט. עד כאן סוד העיניים לאלו בעלי החכמה.

חזרה לראש הדף
Site location tree