אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת יתרו. חלק ב' / בחודש השלישי

בחודש השלישי

רלה) בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. בחודש הזה שולט אוריאל הממונה הגדול. כי ניסן אייר סיוון, הם כנגד חג"ת, שבחסד שולט מיכאל, בגבורה גבריאל, בת"ת אוריאל. ו-365 רבבות מחנות עימו, כמספר ימות השנה, שהם ימות החמה. וכולם יש להם שס"ה (365) מפתחות של האורות, מאור ההוא, היוצא מתוך חשמל העליון הפנימי הגנוז והסתום. שסודות האותיות הקדושות העליונות של השם הקדוש תלויות בו.

רלו) וזהו איש תם, שנקרא יעקב, ת"ת, אדון הבית איש האלוקים. כי המלכות שמחזה ולמעלה נקראת תם, ויעקב בעלה של המלכות. ע"כ נקרא איש תם, שהוא בעלה והאיש שלה. תם הוא מלשון שלמות, כי שָם הסיום של קשר התפילין, המלכות, הנקראת לאה. ויעקב איש תם היה, איש שלה. ובצורתו עומד סוד חשמל הפנימי העליון המכוסה וגנוז. וכל האורות הסתומים העליונים הוא אוחז וממנו הם יוצאים. וכל המחנות של המלאך אוריאל אוחזים אלו המפתחות של אור ההוא, היוצא מתוך החשמל.

רלז) ואור ההוא כלול בשני אורות של ימין ושמאל, והם בו אור אחד. אור הראשון הוא אור לבן, שאין העין שולטת בו. וזה הוא אור הגנוז לצדיקים, כמ"ש, אור זָרוע לצדיק. אור השני הוא אור נוצץ ולוהט כמראה אדום, אור השמאל. ונכללו שני האורות בו כאחד, והיו אחד.

רלח) ואוריאל הזה הממונה הגדול. וכל אלו המחנות שעימו, לוקחים את אור הזה. ומשום שכלול משניים, נקרא תאומים. וע"כ שולט בחודש הזה מזל תאומים, ובו ניתנה התורה. ומכאן נמשכות המדרגות למטה עד, שעולות בשם להאיר את העולם.

רלט) כל שאר המזלות, השולטים בחודשים האחרים, אין להם פה ולשון. ומזל תאומים יש לו פה ולשון כלולים יחד. וע"כ כתוב בתורה, והגית בו יומם ולילה, יומם כנגד לשון, ז"א, לילה כנגד פה, מלכות. והכול כלול יחד. ובהכול עולה עניין התאומים.

רמ) כתוב, והנה תוֹמים בביטנה. תומים, כתוב חסר א'. ולא בגלל שניהם, יעקב ועשיו, אומר תומים. כי עשיו אינו עולה בעניין התאומים. אלא בגלל יעקב לבדו אומר תומים, כי יעקב קו האמצעי, הכולל ב' אורות, ימין ושמאל. וע"ש ב' אורות אלו נקרא תומים. וכתוב, והנה תומים, יעקב, בביטנה. ושבח הזה, שהיה בבטן של צדקת ההיא, משבח הכתוב. ומשום שהיה שם אותו רשע, עשיו, הסתלק משם א', וכתוב תומים בלי א'.

רמא) והכול הוא אחד. יעקב, ת"ת, קו אמצעי, לוקח שני חודשים ניסן ואייר. והוא נכלל בחודש סיוון, שהוא מזל תאומים. שלהיותו נכלל בחודש סיוון, הכולל שני החודשים ניסן אייר, ימין ושמאל, שע"כ נקרא מזל תאומים. נמצא, גם יעקב הכלול בו, לוקח שני חודשים אלו.

עשיו לוקח שני חודשים, תמוז אב. והוא לא נמצא בקו אמצעי, אלול. ונאבד, משום שאלול אינו שלו. ואפילו חודש אב, תשעה ימים בלבד המה שלו ולא יותר. וע"כ נאבד ואינו נמצא. והוא אינו תאומים, קו אמצעי, אלא נפרד לבדו וסר לצד האחר באפס ושממה. כמ"ש, האויב, תמו חורבות לנֶצח.

רמב) ומשום שיעקב הוא תאומים, ניתנה התורה לבניו בחודש תאומים. והתורה הוא תאומים, שהיא תושב"כ, ותשבע"פ. וניתנה בחודש השלישי, לעם השלישי, שנכלל בשלוש מדרגות, שלושה אבות. תורה משולשת, שהיא תורה נביאים וכתובים. והכול אחד.

רמג) בזמן ההוא שהגיעו ישראל להר סיני, אסף הקב"ה לזרע ישראל והסתכל בכולם, ולא מצא פסול בכל זרע ישראל. אלא כולם זרע קדוש, כולם בני אמת.

רמד) בזמן ההוא, אמר הקב"ה למשה, עתה אני רוצה לתת התורה לישראל, משוך אותם באהבת האבות, באהבה שאני אוהב אותם, ובאותות שעשיתי להם. ואתה תהיה לי שליח, והשב להם דברים האלו. כך אמר הקב"ה למשה, בדבר זה תהיה לי שליח נאמן, להמשיך את ישראל אחריי.

חזרה לראש הדף
Site location tree