אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת יתרו. חלק ב' / על כנפי נשרים

על כנפי נשרים

רעט) אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים, ברחמים. כמ"ש, כנשר יעיר קינו. נשר מורה על רחמים. כמ"ש, דרך הנשר בשמים. ברחמים. כי ז"א נקרא שמים, והוא בעל הרחמים, כי חג"ת הוא חסד דין ורחמים. כמו נשר הנמצא ברחמים על בניו ודין לאחרים, כך הקב"ה נמצא ברחמים לישראל ודין לעמים עכו"ם.

רפ) כתוב, ופני אריה אל הימין לארבעתם, ופני שור מהשמאל לארבעתן, ופני נשר לארבעתן. אריה בימין, שור משמאל, באיזה מקום נשר?

רפא) במקום שיעקב שורה, בקו אמצעי, משום שנשר כלול בכל, ברחמים ובדין. רחמים לבניו, דין לאחרים. כך הקב"ה, קו האמצעי, מוליך את ישראל ברחמים ולאחרים בדין. כמ"ש, ואשא אתכם על כנפי נשרים. וכתוב, כנשר יעיר קינו.

רפב) מאין לנו שנשר הוא רחמים? שכתוב, דרך הנשר בשמים. ז"א, בעל הרחמים. ומשום זה: אריה לימין, שור לשמאל, נשר ביניהם באמצע, וכולל את שניהם. פני אדם כולל את כולם, והכול נכללים בו. כי הוא המלכות, המקבלת מכולם. כמ"ש, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה.

חזרה לראש הדף
Site location tree