אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת יתרו. חלק ג' / לא תשתחווה להם

לא תשתחווה להם

תלד) כתוב, וראית בשִׁביָה אשת יפת תואר, וחשקת בה ולקחת לך לאישה. מהו הטעם התירה התורה, והרי כתוב, לא תתחתן בם? אלא, לא תתחתן, בעוד שעומדת ברשותם. אבל כאן, שנשבתה ובאה לרשות ישראל, התירה התורה.

תלה) אין לך אישה כשֵרה בעמים עכו"ם כראוי. למה נסמכה פרשה זו לבן סורר ומורה? אלא בוודאי, מי שנושא אישה זו, יורש ממנה בן סורר ומורה, משום שקשה להעביר הזוהמה ממנה. וכש"כ אותה, שהייתה נשואה מקודם לאיש עכו"ם, שהדין התדבק בדין, ונטמאה, וקשה להעביר ממנה הזוהמה. וזהו שאמר משה בנשי מדיין, וכל אישה יודעת איש למשכב זכר, הרוגו.

תלו) אשרי חלקו של אדם ההוא, היורש ירושה זו של אות ברית קודש, ושומר אותה. שבירושה הקדושה הזו מתדבק האדם בהקב"ה. כש"כ אם זוכה במצוות התורה, שהמלך מושיט ימינו לנגדו, ומתדבק בגוף הקדוש, בז"א. וע"כ כתוב בישראל, ואתם הדבקים בה' אלוקיכם. וכתוב, בנים אתם לה'. בנים אתם ממש. כמ"ש, בני בכורי ישראל. וכתוב, ישראל אשר בך אתפאר.חזרה לראש הדף
Site location tree