אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת יתרו. חלק ג' / לא תישא

לא תישא

תלז) ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך, הגידי לי מה יש לך בבית. אמר לה אלישע, היש לך על מה שתשרה ברכת הקב"ה? שאסור לו לאדם שיברך על שולחן ריק, משום שהברכה שלמעלה אינה שורה על מקום ריק.

תלח) ומשום זה, צריך האדם לסדר על שולחנו לחם אחד או יותר לברך עליו. ואם אינו יכול לסדר הרבה, צריך להשאיר ממזון ההוא שאכל, כדי שיהיה לו על מה לברך. ולא יימצא שיברך על שולחן ריק.

תלט) כיוון שאמרה, אין לשפחתך כל בבית כי אם אָסוּך שמן. אמר, ודאי הברכה שלמה בזה, כמ"ש, טוב שם משמן טוב, כי השם הקדוש יוצא משמן, להתברך ולהדליק את נרות הקדושים. מהו שמן הזה? הוא כמ"ש, כשמן הטוב על הראש, כלומר, השפע העליון. אלו הם הרי אפרסמון הטהור, שפע בינה עילאה.

תמ) טוב שם משמן טוב. כמה טוב הוא שם העליון של המאורות העליונים הקדושים, כשכולם מאירים משמן טוב. ואסור לאדם להזכיר שמו של הקב"ה בריקנות, שכל מי שמזכיר שמו של הקב"ה בריקנות, טוב לו שלא נברא.

תמא) לא צריכים להזכיר שם הקדוש אלא אחר מילה. כי השם הקדוש לא נזכר בתורה, אלא אחר שתי מילים. כמ"ש, בראשית ברא אלוקים.

תמב) לא נזכר השם הקדוש, הויה, אלא על עולם שלם, כמ"ש, ביום עשות הויה אלוקים ארץ ושמים. מכאן, שלא להזכיר השם הקדוש בריקנות. וכתוב, לא תישא את שם ה' אלוקיך לשווא.

תמג) ברכה הוא השם הקדוש, משום שממנו נמצאת הברכה בכל העולם. וברכה אינה נמצאת במקום ריק ואינה שורה עליו. זהו שכתוב, לא תישא את שם ה' אלוקיך לשווא.

חזרה לראש הדף
Site location tree