אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תרומה, חלק א'

פרשת תרומה, חלק א'

מי זאת הנשקפה כמו שחר

א) כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו. כמה אהובים הם בני ישראל לפני הקב"ה, שרצה בהם ורצה להתדבק בהם ולהתקשר עימהם, ועשה אותם עם יחיד בעולם, שכתוב, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, והם רצו בו והתקשרו בו.

המשך למאמר >>
כשברא הקב"ה עולם [כד ברא קב"ה עלמא]

ח) כשברא הקב"ה, שהיא בינה, עולם, שהיא מלכות, חקק בחקיקותיו האמונה, המלכות, תוך האורות העליונים. שהקב"ה, בינה, העלה אליו האמונה, המלכות, וחקק עם חקיקות האמונה בתוך האורות העליונים של עצמו, שמתוך זה יצאה בינה ותו"מ של הבינה, וירדה למדרגה שמתחתיה, ונשאר בבינה כו"ח דכלים באורות של רוח נפש, שזה נבחן כמו חקיקה באורות שלו.

המשך למאמר >>
מה רב טובך אשר צפנת

יד) מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך.

המשך למאמר >>
אפרסמון ואפריון

כ) אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון. אפריון הוא היכל התחתון, מלכות, כעין היכל העליון, בינה. והקב"ה קרא אותו גן עדן, שנטע אותו להנאתו, והשתוקקותו היא להשתעשע בו עם נשמות הצדיקים, ששם עומדות כולם ורשומות בתוכו.

המשך למאמר >>
מעצי הלבנון אלו הם שישה ימי בראשית [מעצי הלבנון אלין שית יומין דבראשית]

כו) מעצי הלבנון, אלו הם שישה ימי בראשית, שכל יום מסדר באפריון הזה סדר הראוי לו. שכל מידה מחג"ת נה"י דז"א, שנשלמו ע"י בינה, מאציל חלק אחד בבניין המלכות, שנקראת אפריון.

סדר הראשון. נמשך מצד ימין הבינה

המשך למאמר >>
ויקחו לי תרומה

לד) ויקחו לי תרומה. מי שרוצה להשתדל במצווה ולהשתדל בהקב"ה, צריך שלא ישתדל בו ריקם ובחינם, אלא האדם צריך להשתדל בו כראוי, לפי כוחו.

המשך למאמר >>
שלושה צבעים בתוך שלהבת [תלת גוונין - גו שלהובא]

מב) בחדר העליון, מלכות, נמצאים ג' צבעים, נה"י, והם לוהטים תוך שלהבת אחת, שהיא הדינים הנמצאים במקום החזה, מכוח עליית המלכות שמה, כי ת"ת היא בינה דגוף.

המשך למאמר >>
זהב וכסף ונחושת

ס) וזאת התרומה אשר תקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. מקרא זה לצד העליון, בצד הקדושה, ימין, ולצד התחתון, לצד האחר, שמאל.

המשך למאמר >>
ערב ובוקר וצהריים

סא) כתוב, ערב ובוקר וצהריים. זמני התפילה שבכל יום. החברים ביארו אלו ג' זמנים: ערב, המראה שאינה מאירה, המלכות. בוקר, מראה המאירה, ז"א. צהריים, מקום שנקרא חושך, גבורה, אחוז בערב, מלכות. ועומדים זה עם זה, כי השמאל נאחז במלכות.

המשך למאמר >>
אמר שומר בא בוקר

עח) פתח ציפור האחת ואמרה, הללויה הללו עבדי ה' הללו את שם ה'. זה קו הימין שבמלכות, המאיר בחסדים, ע"כ אומר, הללו את שם ה', המזמין להלל את שם ה', המלכות.

המשך למאמר >>
מיטה שולחן כיסא ומנורה

קיט) כתוב, הנה נא ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא עובר עלינו תמיד. וכתוב, נעשה נא עליית קיר קטנה ונשׂים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה. במקרא הזה יש לנו סֶמך קל לסדר התפילה.

המשך למאמר >>
שמע ישראל בשכמל"ו

קכה) בשעה שישראל מייחדים ייחוד של שמע ישראל ברצון שלם, אז יוצא מתוך הסתום של עולם העליון, או"א עילאין, אור אחד, שביל דאבא. ואור הזה בטש תוך ניצוץ הקשה, יסוד אמא, ונחלק לע' (70) אורות, שנאצלו מהם המוחין של ישסו"ת, ז"ת דאו"א, חג"ת נהי"מ, שכל אחת כלולה מעשר.

המשך למאמר >>
ויקחו לי תרומה

קנ) ויקחו לי תרומה, הוא הייחוד של מעלה, ז"א, ושל מטה, מלכות, בכלל אחד. כי "לי" הוא ז"א, תרומה מלכות. לא כתוב, ויקחו תרומה, אלא, ויקחו לי תרומה, שזה מורה, למעלה ולמטה בכלל אחד בלא פירוד כלל.

המשך למאמר >>
כמו שהם [כגוונא]

קסג) כמו שהם, הו"ק דז"א, מתייחדים מחזה דז"א ולמעלה, באחד, שאין עימהם שותפות דס"א, אף המלכות מתייחדת מחזה דז"א ולמטה, באחד, כדי שתהיה עימהם למעלה, אחד כנגד אחד, כי הקב"ה, ז"א, אחד למעלה, אינו יושב על כיסא כבודו, מלכות, עד שגם היא נעשית אחד כמוהו, כדי להיות אחד באחד.

המשך למאמר >>
ברכו את ה' המבורך

קסט) ברכו את ה'. את, רומז על המלכות, הנקראת את. את, זהו שבת של כניסת השבת, ליל שבת, מלכות. ברוך ה' המבורך. ברוך, הוא מוצָא הברכות ממקור החיים, והמקום שממנו יוצא כל שיקוי להשקות לכל, יסוד הבינה.

המשך למאמר >>
השמיים מספרים כבוד אל

קפד) כשהאיר היום ביום השבת, עליית השמחה עולה בכל העולמות בנחת בחדווה. אז כתוב, השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. שמיים, ז"א, ששֵם העליון נראה בהם, אמא, ושם הקדוש נרשם בהם, אבא. כלומר, שמיים, ז"א, שיש בו מוחין דאו"א.

המשך למאמר >>
רננו צדיקים

רח) ותיקנו החברים התחלת התשבחות מתשבחות האלו של דוד, מהשבח, השמיים מספרים, שהשמיים, ז"א, לוקח תחילה, ומאיר לכל השאר.

המשך למאמר >>
לדוד בשנותו את טעמו

רט) ואח"כ צריכים לומר השבח, הלבנה, המלכות, הנפרדת מס"א ביום הזה, כדי להאיר מהשמש. וזהו שכתוב, לדוד בשנותו את טעמו. כי אחר שנפרדה מס"א, הרי התחברה בשמש, ז"א.

המשך למאמר >>
תפילה למשה

רי) ואח"כ התחברות ועליית המלכה עם בעלה ז"א. וזהו שכתוב, תפילה למשה איש האלוקים.

המשך למאמר >>
שירו לה' שיר חדש

ריא) וזהו שכתוב, מזמור שירו לה' שיר חדש. התעוררות החברים שביארו בזה, הוא יפה, שאמרו, שאלו פָרות עָלות שהיו נושאות הארון, כמ"ש, וייִשרנה הפרות בדרך. מהו, השירה שהיו אומרות? הוא מזמור, שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה.

המשך למאמר >>
מזמור שיר ליום השבת

ריד) מזמור שיר ליום השבת. שבח הזה אמר אדה"ר בשעה שגורש מגן עדן, ובא השבת והגן עליו. שבח הזה, עולם התחתון, המלכות, משבח לעולם העליון, שהוא יום שכולו שבת, שהוא המלך שהשלום שלו, ז"א.

המשך למאמר >>
נשמת כל חי

ריז) נשמת כל חי. נשמה שפורחת מחי העולמים, מיסוד דז"א, ומשום שהוא שלו, שממנו יוצאות כל הברכות ושורות בו, והוא משקה ומברך למטה, למלכות, נשמה הזו שיוצאת ממנו, יש לה רשות לברך למקום הזה, למלכות.

המשך למאמר >>
ואתה ה' אל תרחק

רכא) ואתה ה' אל תרחק, איילוּתי לעזרתי חושה. דוד המלך אמר זה בשעה, שהיה מתקן ומסדר השבח של המלך, כדי לחבר השמש, ז"א, בלבנה, מלכות. כיוון שהיה מתקן ומסדר השבחים של המלך אל החיבור, אמר, ואתה ה' אל תרחק.

המשך למאמר >>
זהב וכסף ונחושת

רכז) ויקחו לי תרומה, שהיא המלכות המיוחדת עם הז"א. ובמה היא תרומה? בזהב, קו השמאל, כי משם היא ניזונה תחילה, משום שהיא גבורה תחתונה, הבאה מצד הזהב, שמשם הארת החכמה, כי המלכות נבנית מקו השמאל.

המשך למאמר >>
מי העיר ממזרח

רנ) מי העיר ממזרח. מי, הוא עולם העליון, בינה, כי משם יוצאת ההתחלה, שתגלה האמונה, המלכות.

המשך למאמר >>
אלוקים אלִי אתה אשחַרֶך

רנג) כתוב, מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה. מהו השינוי מכל שאר השבחים, שאינו אומר באיזה מקום שיבח אותם דוד המלך, וכאן אומר, בהיותו במדבר יהודה? אלא לא זה בלבד, כי יש ג"כ הכתוב, בשנותו את טעמו לפני אבימלך.

המשך למאמר >>
ויקחו לי תרומה

רסב) ויקחו לי תרומה מאת כל איש. משה, בשעה שהקב"ה הראה לו מעשה המשכן, היה קשה לפניו ולא יכול לעמוד בו.

המשך למאמר >>
פתיחה וכיסוי קל שעל ארץ הקדושה [פתיחו וחופאה קלישא דעל ארעא קדישא]

רסט) בארץ הקדושה מיתקן הכול באופן אחר. כי קליפה הקשה, המתלבשת בתוך הארץ, נשברת ממקום ההוא, ואינה שולטת בה כלל.

המשך למאמר >>
נפש רוח ונשמה

רפד) שלושה שמות נקראת הנשמה של האדם, שהן נר"ן. וכולן כלולות זו בזו, ובשלושה מקומות נמצאות כוחן. נפש נמצאת תוך הקבר, עד שהגוף נרקב בעפר, ובזה היא מתגלגלת בעוה"ז להימצא בין החיים, ולדעת הצער שלהם. ובשעה שנצרכים היא מבקשת רחמים עליהם.

המשך למאמר >>
שיר המעלות הבוטחים בה'

שז) שיר המעלות. הבוטחים בה' כהר ציון לא יימוט, לעולם יישב. אבל אלו הן מדרגות קדושות עליונות מצד גבורות עליונות שבבינה, והן כעין הלויים למטה, שהם במעלות, מדרגות על מדרגות, חמישים שנה שכתוב בהם, מבן חמישים שנה ישוב מצבא העבודה. הרומז על חמישים שערי בינה.

המשך למאמר >>
שיר השירים אשר לשלמה

שיג) שיר השירים אשר לשלמה. שירה זו העיר שלמה המלך, כשנבנה ביהמ"ק, והעולמות כולם נשלמו למעלה ולמטה בשלמות אחד.

המשך למאמר >>
מאת כל איש אשר יידבנו ליבו

שסג) ויקחו לי תרומה. סוד הסודות ליודעי חכמה. כשעלה ברצון סתר כל הסתרים, כתר, לעשות כבוד לכבודו, השיב רוח מנקודה עליונה, חכמה, רוח חכמה, הנמשך מלמעלה למטה, למלכות, כי החכמה מתגלה רק במלכות.

המשך למאמר >>
הנשיקין

שסח) כשנגלה הקב"ה על הר סיני, כשניתנה התורה לישראל בעשרת הדיברות, כל דיבור עשה קול. הדיבור, חכמה, הוליד קול, חסדים. וקול נחלק לע' (70) קולות, וכולם מאירים ומנוצצים לעיניהם של ישראל, והיו רואים עין בעין זיו כבוד שלו, כמ"ש, וכל העם רואים את הקולות.

המשך למאמר >>
וזאת התרומה

שפד) וזאת התרומה אשר תקחו מאיתם. תרומה היא המלכות. תרומה פירושה השכינה. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה.

המשך למאמר >>
משה אהרון ושמואל

תד) אהרון זכה לכהונה ונבואה, מה שלא זכה כוהן אחר. האם זכריה לא היה כוהן ונביא, שכתוב עליו, אם יהרג במקדש ה' כוהן ונביא? אלא הנבואה הייתה לצורך שעה ולא לדורות. שכתוב, ורוח אלוקים לבשה את זכריה.

המשך למאמר >>
זהב וכסף ונחושת

תח) הכרובים הם זהב, משום שיוצא מצד הזהב. ולא התערב בהם כסף ולא גוון אחר. וזהו זהב ירקרק, הזהב שבראש המלכות. במשכן מתערבים הגוונים זהב וכסף יחד, שכסף וזהב, ימין ושמאל, נכללים זה בזה, שיהיה סוד העליון באחד.

המשך למאמר >>
יהי אור

תיד) ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. אור הזה נגנז, והוא מזומן לצדיקים לעוה"ב. כמ"ש, אור זרוּע לצדיק, שמורה, הן לצדיק שלמעלה והן לצדיק התחתון. ואור ההוא לא שימש בעולם חוץ מביום הראשון, ואח"כ נגנז ולא שימש יותר.

המשך למאמר >>
וה' נתן חכמה לשלמה

תיט) כתוב, והויה נתן חכמה לשלמה, כאשר דיבר לו, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה, ויכרתו ברית שניהם. והויה, מורה הסכמה שלמעלה, ז"א, ושלמטה, המלכות, יחד. כי והויה מורה הוא ז"א, ובית דינו מלכות.

המשך למאמר >>
התכלת

תכד) וראה כל העם את עמוד הענן עומד פתח האוהל וקם כל העם והשתחוו איש פתח אוהלו. יפה הוא למשה שהוא נביא נאמן עליון על כל נביאי העולם.

המשך למאמר >>
והנה טוב מאוד

תלב) והנה טוב מאוד, זהו מלאך המוות. ולמה כאן אתה אומר שבגללו לא כתוב ביום השני, כי טוב? אלא סוד הסודות כאן. כי ודאי מלאך המוות הוא טוב מאוד.

המשך למאמר >>
דינו של גיהינום [דינא דגיהנם]

תמג) דין עונשי הגיהינום הוא לדון שם את הרשעים. למה הם נידונים בדינו של גיהינום? אלא הגיהינום הוא אש דולק ימים ולילות, כעין הרשעים המתחממים באש יצה"ר לעבור על דברי תורה, בכל חימום שמתחממים ביצה"ר, כך שורף בהם האש של הגיהינום.

המשך למאמר >>
מקום יש ביישוב – שלא מתים שם [אתר אית בישובא - דלא מתין תמן]

תסז) מקום יש ביישוב שאינו שולט בו מחבל ההוא, ולא ניתנה לו רשות להיכנס שם, וכל אלו הדרים שמה לא מתים עד שיוצאים מחוץ לעיר. ואין לך אדם מכל הדרים שם שלא ימות, וכולם מתים כשאר בני אדם, אלא לא בעיר.

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree