אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תרומה, חלק א' / מיטה שולחן כיסא ומנורה

מיטה שולחן כיסא ומנורה

קיט) כתוב, הנה נא ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא עובר עלינו תמיד. וכתוב, נעשה נא עליית קיר קטנה ונשׂים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה. במקרא הזה יש לנו סֶמך קל לסדר התפילה. הנה נא ידעתי, זהו הרצון, שהאדם צריך לשים בו בתוך התפילה. כי איש אלוקים קדוש הוא, זהו עולם העליון, ז"א, היושב על כיסא כבודו, וכל הקדושות יוצאות ממנו, והוא מקדש לכל העולמות. עובר עלינו תמיד, שמקדושה ההיא, שמקדש לכל העולמות למעלה, הוא מקדש אותנו בעוה"ז. כי אין קדושה למעלה, אלא אם יש קדושה למטה. כמ"ש, ונקדשתי בתוך בני ישראל.

קכ) ומשום שכך הוא, נעשה נא עליית קיר קטנה, זהו סדר של תיקון השכינה, הנקראת עליית קיר, כמ"ש, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר. קטנה, משום שהיא קטנה, כמ"ש, עיר קטנה. ונשׂים לו שם, ע"י תיקון הזה שאנו מתקנים, ובסדר שלנו בשירות ובתשבחות ובתפילה, אנו מתקנים לו, לז"א, לנחת שלו. מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, ארבעה אלו הם כולם בשכינה, שהיא מיתקנת בכל תיקונים האלו אל עולם העליון, ז"א, בסדר שאנו מסדרים.

קכא) בסדר תפילת ערבית ובתיקונה, היא מיטה, ובסדר הקורבנות והעולות שאנו מסדרים בבוקר, ואלו השירות ותשבחות, הם שולחן, ובסדר ההוא של תפילה בישיבה, ובתיקון ק"ש,
בייחוד שאנו מתקנים, הם כיסא, ובסדר של תפילת עמידה, ובאלו הקדושות שבתפילת יוצר ושבחזרת התפילה, ותוספת קדושה, של ובא לציון, והברכות שאנו מסדרים, הם מנורה.

קכב) אשרי האדם, ששׂם זה ברצונו, להשלים אל אדונו בכל יום, ולהתקין עליית קיר קטנה הזו, השכינה, אל אדונו, באלו התיקונים, של מיטה שולחן כיסא ומנורה, אז ודאי יהיה הקב"ה אורחו בכל יום. אשרי הוא בעוה"ז, ואשרי הוא בעוה"ב, משום שאלו ארבע, הם תיקוני השכינה להיתקן אל בעלה, ז"א. בארבעה תיקונים אלו היא מיתקנת ביופי, בשמחה, במראה, ע"י עם הקדוש בכל יום.

קכג) מיטה ניתנה להיתקן ליעקב. וע"כ התקין יעקב תפילת ערבית. שולחן התקין דוד המלך ע"י השירות והתשבחות שתיקן, כמ"ש, תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. כיסא התקין אברהם בהתקשרות שלו, שעשה חסד ושלמות הנשמות לכל בני העולם. ואין תיקון הכיסא אלא בחסד של אברהם, כמ"ש, והוכן בחסד כיסא.

קכד) מנורה התקין יצחק, שהקדיש שמו של הקב"ה לעיני כל העולם והאיר האור של נר העליון, בקדושה ההיא. משום זה, צריכים עם הקדוש, לומר ולשׂים רצונם תמיד לסדר מיטה ושולחן וכיסא ומנורה אל עולם העליון, ז"א, אדון הבית, איש האלוקים, שתהיה שלמות בכל יום, למעלה ולמטה.

חזרה לראש הדף
Site location tree