אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תרומה, חלק א' / מאת כל איש אשר יידבנו ליבו

מאת כל איש אשר יידבנו ליבו

שסג) ויקחו לי תרומה. סוד הסודות ליודעי חכמה. כשעלה ברצון סתר כל הסתרים, כתר, לעשות כבוד לכבודו, השיב רוח מנקודה עליונה, חכמה, רוח חכמה, הנמשך מלמעלה למטה, למלכות, כי החכמה מתגלה רק במלכות. ועשה שם תיקונו, כדי להתיישב בעוה"ז. ועשה שם תיקון, משום שאם לא היה עיקר ושורש של עוה"ז מתוקן במלכות, לא היה כלי להשפיע בעוה"ז כלל. ואם לא ישפיע לעוה"ז, היה העולם נאבד מיד, ולא היה יכול להתקיים אפילו רגע אחד. אבל משום שעשה תיקון במלכות, מעוה"ז, מתמלאת המלכות מצד אחד להשפיע לעוה"ז, ומצד אחר להשפיע למלאכים העליונים. והכול ניזונים ממנה ביחד.

שסד) שלמות תיקונו של רוח הזה, שהוא אור המלכות, הוא רוחם של הצדיקים בעוה"ז. רוח זה נשלם בזמן שחנוך ויֶרד ומהללאל היו בעולם, וכשהתרבו רשעי עולם, הוסרה שלמות מהרוח. ואח"כ שאבדו במבול, בא נוח והשלים אותן. בא דור הפּלגה והוסרה השלמות מהרוח, בא אברהם והשלים אותו. באו אנשי סדום והסירו אותו, בא יצחק והשלימו. באו פלשתים ורשעי הדור והסירו השלמות ממנו, באו יעקב ובניו, שהיו מיטה שלמה בלי פסול, והשלימו אותו.

שסה) יצאו מארץ הקדושה וירדו למצרים, התעכב הרוח בשבילם במצרים, ומשום שחזרו שם ישראל למעשים של המצרים, נכנע הרוח והוסר השלמות ממנו, עד שיצאו ישראל ממצרים, ובאו לעשות משכן. אמר הקב"ה, רצוני לדור ביניכם, אבל איני יכול עד שתתקנו רוח שלי, אור המלכות, שישרה בתוככם. כמ"ש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.

שסו) וזהו שכתוב, ויקחו לי תרומה, השכינה, רוח המלכות. אמר משה להקב"ה, מי יכול לקחת אותה ולעשות אותה? אמר לו, משה, לא הוא כמו שאתה חושב, אלא מאת כל איש אשר יידבנו ליבו תקחו את תרומתי. מהרצון והרוח שלהם תיקחו אותה ותשלימו אותה.

שסז) כשבא שלמה, התקין רוח ההוא של המלכות בשלמות של מעלה, של הבינה, כי מיום שנשלמה למטה בימי משה, לא הוסרה שלמות ההיא שלמטה ממנו. כיוון שבא שלמה השתדל להשלים אותו מלמעלה, והתחיל לתקן מראה עולם העליון, ז"א, כדי לתקן ממראֶה ההיא את עולם התחתון, המלכות. וזהו, אשר לשלמה, ז"א.

חזרה לראש הדף
Site location tree