אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תרומה, חלק ב' / בצלאל ידע לצרף אותיות [בצלאל ידע לצרפא אתוון]

בצלאל ידע לצרף אותיות [בצלאל ידע לצרפא אתוון]

תעו) במילה חטא יש ב' אותיות ח' ט', וע"כ לא היו כתובים באבני שוהם ובאבני מילואים, כי משבטי ישראל נמנעו ב' אותיות אלו, כדי שלא יהיה נרשם בהם ח"ט, כלומר חטא.

תעז) במקום ביהמ"ק תלויים כל אותיות הא"ב, בחיקוקים של שמות הקדושים, קשורים ומרוקמים עליו, וכל העולם שלמעלה ושלמטה כולם הוגבלו ונחקקו באותיות, ושם הקדוש העליון, הוי"ה, נחקק עליהם.

תעח) במשכן נחקקו והצטיירו האותיות כראוי. כי בצלאל היה יודע החכמה, לצרף האותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. ובזכות החכמה שלו נבנה המשכן על ידו, ונבחר מכל עם ישראל.

תעט) וכמו שהוא נבחר למעלה, כך רצה הקב"ה שיהיה נבחר למטה. למעלה כתוב שאמר הקב"ה למשה, ראה קראתי בשם בצלאל. ולמטה כתוב שאמר משה לישראל, ראו קרא ה' בשם בצלאל. ושמו בסוד העליון נקרא כך, בצלאל, שפירושו בצל אל. ומי הוא? זהו צדיק, יסוד, יושב בצל אל, שנקרא אל עליון, ת"ת, והוא בצלאל יושב כמו אל ההוא, ת"ת. אל ההוא לוקח ו"ק, כי ת"ת לוקח ו"ק חג"ת נה"י. וצדיק ההוא, יסוד, לוקח אותם. אף כך, אל ההוא מאיר למעלה, וצדיק הזה מאיר למטה, אל המלכות. אל ההוא, ת"ת, כולל ו"ק, אף צדיק כולל ו"ק.

תפ) בצלאל בן אורי בן חור. בן אורי, בן אור הראשון, שברא הקב"ה במעשה בראשית. בן חור, בן חירות של הכול, אור הבינה, חירות. פירוש אחר, בן חור, בן שהוא חיוור, לבן, לבן מכל הגוונים, שאור החסדים, לבן, שולט בו. וזה, בצלאל, יסוד, התמנה למטֵה יהודה, המלכות, הכול כראוי להיות. כי היסוד צריך להיות מחובר עם המלכות.

חזרה לראש הדף
Site location tree