אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת לך לך. חלק א' / ואֶעֱשְׂךָ לגוי גדול

ואֶעֱשְׂךָ לגוי גדול

לב) ואֶעֱשְׂךָ לגוי גדול, הוא בזכות הכתוב לך לך. בזכות שהעלה מ"ן וגרם זיווג עליון על המסך דחיריק, שהוציא קומת החסדים, שע"י זה נשלמו המוחין העליונים. בשביל זה זיכה הקב"ה גם אותו באלו המוחין הגדולים, ההבטחה, ואעשך לגוי גדול.

וַאֲבָרֶכְךָ, הוא בזכות שכתוב, מארצך. ע"י שפירש את עצמו מקו ימין הבלתי כלול בשמאל, זכה להארת הימין הנכלל עם הארת השמאל, שהארתו מרומזת בכתוב, ואברכך.

וַאֲגַדְלָה שמך, בזכות שכתוב, וממולדתך. בזכות שפירש את עצמו מהארת השמאל הבלתי כלול בימין, זכה להבטחה המרומזת בכתוב, ואגדלה שמך, הארת השמאל הכלולה בחסדים שבימין.

וֶהְיֵה ברכה, בזכות שכתוב, ומבית אביך. בזכות שפירש את עצמו מקליפת חרן, השולטת בחרן, בית אביך, זכה להבטחה, והיה ברכה, שהוא הארת קו האמצעי.

לג) רבי שמעון חולק ואומר, ואֶעֱשְׂךָ לגוי גדול, הארת צד ימין. וַאֲבָרֶכְךָ, הארת צד שמאל. וַאֲגַדְלָה שמך, הארת קו האמצעי. וֶהְיֵה ברכה, מצד א"י, הנוקבא. יש כאן כיסא של ארבע רגליים, ג' קווים, חג"ת, שהם ג' רגליים, והנוקבא, רגל רביעית, שהם ארבע רגליים של כיסא העליון, בינה. מכאן ואילך הברכות הם לאחרים, הניזונים מכאן, שיתברכו אחרים בשבילו, שכתוב וַאֲבָרְכָה מברכֶיךָ ומקלֶלְךָ אָאוֹר.

חזרה לראש הדף
Site location tree