אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תרומה, חלק ב' / מזון הנשמות

מזון הנשמות

תקנה) עשרה שליטים הם עשרה מיני חכמה שיש בתורה, ע"ס, בעשרה שמות חקוקים, עשרה שמות המרמזים על ע"ס, ונכללו בשם אחד של כ"ב (22) אותיות חקוקות, של ברכת כוהנים, סודות של עוה"ב. באלו האורות שאין העין שולט לראותם, ולא אפילו בתבונה לדעת ולהסתכל בעידון ההוא, וההשתוקקות שהקב"ה הוריש לצדיקים לעוה"ב, כמ"ש, עין לא ראתה אלקים זולתך, יעשה למחכה לו.

תקנו) שולחנו של אדם מזכה אותו לאכול על שולחן אחר בעידון שבעוה"ב, כמ"ש, כי על שולחן המלך תמיד הוא אוכל. ודוד המלך אומר, תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. וזהו עריכת השולחן בעולם ההוא, כי אז הוא עידון וחשק, שהנשמה נהנית בעוה"ב.

תקנז) האם יש שולחן אל הנשמות בעולם ההוא? כן. כי מזון וסיפוק העידון אוכלות הנשמות בעולם ההוא, כמו שמלאכי השרת אוכלים. האם מלאכים העליונים אוכלים? כן, וכעין אכילה שלהם אכלו ישראל במדבר, המן. ומזון ההוא, הוא הטל, הנוזל ונמשך מלמעלה מעוה"ב, בינה. והוא מזון מאור שמן משחת קודש, ונשמות הצדיקים ניזונות משם בגן עדן, ונהנות שם. כי נשמות הצדיקים מתלבשות שם בגן עדן התחתון, כמו שהתלבשו בעוה"ז.

תקנח) בשבתות ובחגים מתפשטות הנשמות מלבושיהם, ועולות לראות בכבוד אדונם ולהתעדן בעידון העליון כראוי, כמ"ש, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפניי אמר ה'. האם כל בשר יבוא? הלוא אינו כן, והיה לו לכתוב, כל רוח או כל נשמה, מהו כל בשר? אלא הקב"ה עשה לאדם בעוה"ז כעין הכבוד של כבוד העליון למעלה, החכמה של ל"ב נתיבות. כבוד עליון, הוא רוח לרוח, שמאיר לז"א, שנקרא רוח, ונשמה לנשמה, שמאיר לבינה, הנקראת נשמה, עד שמגיע למקום אחד למטה, הנקרא גוף, מלכות, ומכניס בו רוח אחד של מקור החיים, שנקרא כל, שהוא יסוד. כמ"ש, ויתרון ארץ בכל הוא. כל הזה הוא רוח לגוף ההוא.

תקנט) האדם בעוה"ז הוא גוף, ורוח השולט בו הוא כעין רוח העליון, הנקרא כל, השולט על גוף שלמעלה, המלכות. ורוח הזה שבגוף האדם נקרא, כל בשר. וע"ז כתוב, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי אמר ה', על עידון הזה כתוב, עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו.

תקס) הקב"ה יחוננך וישמע לקולך בשעה שתצרך לו.

חזרה לראש הדף
Site location tree