אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תרומה, חלק ב' / ראֵה ועשֵה בתבניתם

ראֵה ועשֵה בתבניתם

תקצו) באלו סודות של המשכן כתוב, וראֵה ועשֵה בתבניתם. וכתוב, והקימות את המשכן כמשפטו. אמר הקב"ה למשה, כל הצורות וכל התיקונים של המשכן, כל אחד ואחד כראוי לו, והראה לו את המלאך מט"ט, שמשמש כוהן גדול בפנים. והאם לא הוקם המשכן למעלה, עד היום שהוקם המשכן למטה, ולא שימש מט"ט למעלה עד היום ששימשו למטה במשכן האחר?

תקצז) אלא ודאי שמשכן לא הוקם למעלה עד שהוקם למטה. אבל משה ראה למעלה המראה של כל המשכן, אלא שלא היה מסודר על עומדו, עד שהוקם המשכן למטה, וראה את מט"ט, איך שישמש אח"כ. ולא ראהו כשהוא משמש, אלא כפי שישמש אח"כ. אמר הקב"ה למשה, ראה המשכן וראה הנער מט"ט, והכול מתעכב עד שיוקם המשכן למטה.

תקצח) א"כ, האם מט"ט הוא המשמש במשכן למעלה ולא מיכאל? אלא ודאי המשכן של מט"ט, ומיכאל כוהן גדול משמש תוך המשכן של מט"ט. כמו שמשמש כוהן גדול למעלה תוך משכן אחר, הסתום ולא התגלה, עוה"ב, בינה. ב' משכנות הם, אחד הסתום העליון, בינה, ואחד של מט"ט. וב' כוהנים הם, מידות החסד, שנקרא כוהן, אחד אור הראשון, חסד דז"א, ואחד מיכאל כוהן גדול למטה.חזרה לראש הדף
Site location tree