אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תרומה, חלק ב' / אתה הוראתָ לדעת

אתה הוראתָ לדעת

תרלא) אתה הוראתָ לדעת, כי ה' הוא האלקים. כשיצאו ישראל ממצרים, לא היו יודעים אמונת הקב"ה, משום שכולם היו עובדים בגלות עבודה זרה, ושכחו כל שורשי האמונה, שהיו להם מתחילה, שירשו י"ב השבטים מאביהם יעקב.

תרלב) וכשבא משה לימד אותם שיש אלוה עליון בעולם. ואח"כ ראו כל אלו הניסים והגבורות שעל הים, וכל הניסים והגבורות שעשה להם במצרים. ואח"כ ראו כמה גבורות במן ובמים, וניתנה להם התורה, ולמדו דרכי הקב"ה עד שבאו לעת ההוא.

תרלג) אמר להם משה, עד עתה הייתי צריך ללמד אתכם כמו שמלמדים הילד, וזהו, אתה הוראת לדעת. שלימדתי אתכם עד כאן לדעת, לדעת ולהסתכל ולהיכנס בעניין האמונה, והוא, כי הוי"ה הוא האלקים.

תרלד) האם לא דבר קטן הוא לדעת זאת? הרי כתוב, וידעת היום והשֵבות אל לבבך, כי ה' הוא האלקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אלא כל עניין האמונה, לדעת מתוך זה הסוד של כל הסודות, לדעת הסתום מכל סתום. הוי"ה אלקים, הוא שם מלא, שהוי"ה ז"א, אלקים מלכות, ומורה שהכול אחד. אתה הוראת לדעת, כי הוי"ה הוא האלקים. כאן סוד הסודות, לאלו יודעי הדין. שז"א, שהוא הוי"ה, ואלקים, שהוא מלכות, הם אחד.

חזרה לראש הדף
Site location tree