אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תרומה, חלק ב' / ועשית את הקרשים

ועשית את הקרשים

תתו) זהו מצוות הקב"ה למשה. ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים. וכתוב, שרפים עומדים ממעל לו. כי מעשה המשכן בקרשים האלו, היה כעין אלו השרפים, אלו עומדים ואלו עומדים.

תתז) האם אין כל צבאות השמיים עומדים כולם, כמ"ש, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. וכתוב, וכל צבא השמיים עומדים עליו? הלוא כל מחנות העליונים אין להם כרעיים לכרוע ולשבת, וכולם עומדים בקימה? כולם עומדים ונקראים לפעמים שרפים ולפעמים בשם אחר. ואלו שבכתוב, שרפים עומדים, נמצאים תמיד בשם שרפים. ומה שהשווה קרשי המשכן לשרפים, זה יתכן לכל מלאכי מעלה, שנקראים כולם לפעמים שרפים.

חזרה לראש הדף
Site location tree