אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תרומה, חלק ב' / עד יעקב אדם מת בלא מחלות

עד יעקב אדם מת בלא מחלות

תתצח) בימים הראשונים, טרם שבא יעקב, היה האדם בשלווה בביתו, בלי שום מחלות. כשהגיע זמנו למות, מת בלי מחלה. כיוון שבא יעקב, ביקש לפני הקב"ה, ריבונו של עולם, אם טוב לפניך, ייפול בן אדם במחלה ב' או ג' ימים, ואח"כ ייאסף לעמו, ויוכל לצוות אל ביתו ולשוב מעוונותיו. אמר לו הקב"ה, טוב. ואתה תהיה סימן לעולם, שבך יתחיל הדבר. כתוב , ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חוֹלה. חלה כתוב בלי ו', שמורה שהוא חידוש, מה שלא היה לאדם מקודם לכן.

חזרה לראש הדף
Site location tree