אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תרומה, חלק ב' / אשריך ארץ שמלכך בן חורים

אשריך ארץ שמלכך בן חורים

תתקד) אשריך ארץ שמלכך בן חורים ושרייך בעת יאכלו. משה, בשעה שהוציא את ישראל ממצרים ועשה אותם בני חורים. ושרייך בעת יאכלו, שכתוב, ואכלתם אותו בחיפזון פסח הוא לה'.

תתקה) אמר רבי שמעון, האם לא אמרתי שדבריו של שלמה המלך, שכולם הם בפנים בהיכל המלך? מקרא זה הוא למעלה בהיכל העליון, מלכות.

תתקו) אשריך ארץ שמלכך בן חורים. הוא ארץ סתם, המלכות. כתוב, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. ארץ הזאת בתוך הכתרים של מלך הקדוש, הספירות, שכתוב בו, ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמיים. אלקים בינה, שמיים ז"א, ארץ מלכות. וארץ הזאת, כל מה שיונקת וניזונה, הוא ממקום שנקרא שמיים, כי ארץ הזאת אינה ניזונה אלא משלמות הקדוש, שנקרא שמיים.

תתקז) ובשעה שרצה הקב"ה להחריב ביתו של מטה, ביהמ"ק, וארץ הקדושה של מטה, העביר לארץ הקדושה של מעלה בתחילה, שהיא המלכות, והוריד אותה ממדרגה שהייתה יונקת, שמיים הקדוש, ז"א, ואח"כ החריב לזו שלמטה. כמ"ש תחילה, השליך משמיים ארץ. ואח"כ, ולא זכר הדום רגליו, שהוא ביהמ"ק, וארץ הקדושה שלמטה, הנקרא הדום רגליו. שכך דרכיו של הקב"ה, כשרוצה לדון העולם, תחילה עושה דין למעלה, ואח"כ הדין מתקיים למטה, שכתוב בתחילה, יפקוד ה' על צבא המרום במרום. ואח"כ, ועל מלכי האדמה על האדמה.

תתקח) אשריך ארץ שמלכך בן חורים, ז"א, הזן אותך ברוב כל, בלא יראה מאחר. ממלך העליון ההוא ניזונים הכול. ושרייך בעת יאכלו, כמ"ש, כעת ייאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, שהם שרים. אי לך ארץ שמלכך נער, כמ"ש, ונתתי נערים שריהם. כי אוי לארץ אם יונקת משמאל, שנקרא נער. ושרייך בבוקר יאכלו, בחושך של השמאל, כל עוד שאינו מאיר ואינו שולט קו האמצעי, המייחד ימין ושמאל.

תתקט) והַבּריח התיכון בתוך הקרשים מַבריח מן הקצה אל הקצה. זהו יעקב הקדוש והשלם, שכתוב, ויעקב איש תם יושב אוהלים. לא כתוב, יושב אוהל, אלא, יושב אוהלים, שהמשמעות הוא שניים, כי אחוז במלכות שלמעלה מחזה דז"א, הנקראת לאה, ובמלכות שלמטה מחזה דז"א, הנקראת רחל. אף כאן כתוב, והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה, שאחוז בלאה ורחל, בכל קומת ז"א מקצה אל הקצה.

תתקי) איש תם, כלומר שלם, כי שלם מכל, שלם לב' צדדים לעתיקא קדישא ולז"א, כי הוא קו האמצעי, המכריע ומשלים ב' קווים ימין ושמאל שבבינה, הנקראת לפעמים עתיקא קדישא, ולב' קווים שבז"א. כי שלם לחסד עליון ולגבורה עליונה, ב' קווים ימין ושמאל שבבינה, והוא משלים לבינה ולז"א.

חזרה לראש הדף
Site location tree