אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תרומה, חלק ב' / הזדווג חכמה בשבילים שלו

הזדווג חכמה בשבילים שלו

תתקיא) החכמה הוא כלל הכול. חסד עליון שבז"א, קו ימין, יוצא מחכמה. גבורה, דין חזק, יוצאת מבינה. יעקב, משלים לב' הצדדים, מכריע בין חו"ג ומייחד אותם ומשלים אותם. והאבות, אברהם ויצחק, חו"ג דז"א, כלל הכול. ויעקב כלל האבות, כולל שניהם.

תתקיב) הזדווג החכמה בשבילים שלו ואסף ברוחו, בז"ת שלו, שנקראים רוח, את המים, ונקוו המים למקום אחד, שהחזיר את מים התחתונים שלו, בינה ותו"מ שנפלו ממנו לבינה, ואסף אותם למדרגתו, שעימהם עלתה גם הבינה אל החכמה, כי בינה ותו"מ דעליון מעלים עימהם גם התחתון בעת חזרתם לעליון. ונפתחו חמישים שערי הבינה, שיצא בה כח"ב תו"מ, שכל אחת כוללת עשר, והם חמישים. מאלו ל"ב שבילים יצאו עשרה כתרים, ע"ס דג"ר דחכמה, בכתרים מזהירים. ונשארו כ"ב שבילים, ז"ת דחכמה, כ"ב אותיות.

וכאשר הכה רוח באלו השבילים, כדי לקבץ המים למקום אחד, נפתחו חמישים שערי בינה, ג"ר דבינה, ונפתחו כ"ב, שהם ז"ת, בחמישים שערי יובֵל, בנ' (50) שערי בינה אלו. כי כמו של"ב שבילים דחכמה נחלקו לעשר בג"ר וכ"ב בז"ת, כך הבינה נחלקה לנ' שערי בינה בג"ר וכ"ב בז"ת. וכ"ב דבינה התעטרו בע"ב (72) אותיות השם הקדוש, המאיר בהארת החכמה, והם התפתחו לבחינתו. אבל נ' שערי בינה, שהם ג"ר דבינה, מאיר בהם השם מ"ב, מטעם שהשם מ"ב מאיר בג"ר, ושם ע"ב בז"ת.

תתקיג) והתעטרו כ"ב כתרים של רחמים, שהם ז"ת, הכלולים בעתיק יומין, שמאיר להם כל אחד בבחינתו. והם מאירים בחסדים מכוסים, שמהם התעטרו חמישים חקיקות, שהם חמישים שערי הבינה, במ"ב (42) אותיות קדושים של השם הקדוש, שבהם נבראו שמיים וארץ. שהשם מ"ב מאיר בג"ר, וע"ב בז"ת. ונחקקו בחקיקותיהם שמונה שערים, שהם שמונה אותיות של רחמים, שכתוב, ה' ה' אל רחום וחנון, שהם שמונה שמות, היוצאים מעתיקא קדישא, שמונה תיקוני דיקנא, היוצאים מי"ג תיקוני דיקנא דא"א, שהם ו"ק דדיקנא, היוצאים לז"א, ומתחברים בכתרים הקדושים אלו, חו"ב העליונים, שעולים, שמאירים מלמטה למעלה. ומאלו שמונה תיקוני דיקנא וחו"ב, נעשו ג"ר דז"א. ויוצא חסד עליון מחכמה, ודין הגבורה מבינה, ובא זכותו של יעקב, קו האמצעי, ת"ת, ומייחד אותם זה בזה, כי הוא שלמות העליון.

תתקיד) משום זה הוא נקרא ישראל. יעקב הוא תחתון, מחזה ולמטה דז"א. ישראל הוא עליון, מחזה ולמעלה דז"א. יעקב אינו שלמות, ישראל שלמות הכול. נאום דוד בן ישי. דוד אינו שלמות, כי הוא אחרון, ספירה אחרונה, מלכות. שאין לה שלמות אלא ביסוד. ישי יסוד, עליון, שלמות, שלא גלו ישראל מארצם עד שכפרו בהקב"ה, ובמלכות בית דוד, יסוד ומלכות, שכתוב, אין לנו חלק בדוד, מלכות, ולא נחלה בבן ישי, יסוד, איש לאוהליו ישראל, מקום שעכו"ם שורה בתוכם.

תתקטו) כשהתחיל החכמה לחקוק חקיקות בכל הכתרים, הספירות, מאיזה כתר התחיל? מכתר שנקרא בינה. כי בבינה נכלל הכול, כי בה התחילה התגלות החכמה. משום זה נפתחו בה חמישים שערים, ונמצא שהכול נחקק בחכמה. כמ"ש, כולם בחכמה עשית.

חזרה לראש הדף
Site location tree