אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תרומה, חלק ב' / ווי העמודים

ווי העמודים

תתקכג) אוי לעולם כשכרוב אחד מחזיר פניו מחברו. זה מורה שאין זיווג למעלה בין ימין ושמאל. שהרי כתוב, ופניהם איש אל אחיו, בשעה שיש שלום בעולם. משמע שאם אין פניהם איש אל אחיו, אין שלום בעולם. כתוב, ערוות אביך וערוות אימך לא תגלה. שלא יחטא ויפריד הזיווג בין זו"ן, שהם או"א שלך. אוי למי שמגלה ערוותם, אם פוגם בהם. וע"כ אין צריך ללמוד זאת מהכתוב, ופניהם איש אל אחיו. כעין זה כתוב ביעקב, מבריח מן הקצה אל הקצה, שמייחד ימין ושמאל יחד. אשריהם חלקם של ישראל שהקב"ה משתבח בשבחם כעין של מעלה, בת"ת. שכתוב, ישראל אשר בך אתפאר.

תתקכד) בימים הראשונים היה אדם אומר לחברו, אמור לי דבר תורה אחד, וקבל מנה כסף. עתה אומר אדם לחברו, קבל מנה כסף ותהיה עוסק בתורה. ואין מי שישגיח, ואין מי שיטה אוזניו, חוץ מאלו קדושים העליונים המועטים, שהקב"ה משתבח בהם. שכתוב, ועמך כולם צדיקים, לעולם יירשו ארץ, נצר מטעיי מעשה ידיי להתפאר.

תתקכה) ווי העמודים וחישוקיהם כסף. כל אלו שמתאחדים מצורות העמודים העליונים, נו"ה, נקראים ווי העמודים. וכל אלו שלמטה תלויים מאלו הווים. ווים, שש בתוך שש. כי ב' ווים הם ב"פ שש, שהו"ק כלולות זה מזה, ויש בכל אחת מהם שש. וע"כ נצח הוא שש והוד הוא שש. ומתאחדים ומושקים מחוט השדרה, ת"ת, העומד עליהם. שהת"ת עומד על נו"ה. ווים למעלה, בחג"ת, ווים למטה, בנה"י. וכולם במשקל אחד עולים, שאין כאן מחלוקת.

חזרה לראש הדף
Site location tree