אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת חוקת / סובב סובב הולך הרוח

סובב סובב הולך הרוח

מה) הולך אל דרום וסובב אל צפון. שכתוב, מימינו אש דת למו. ימינו, דרום, חסד. אש דת, צפון, גבורה. וזה כלול בזה. וע״כ כתוב, הולך אל דרום וסובב אל צפון.

מו) סובב סובב הולך הרוח. סובב סובב הולך השמש, היה צריך לכתוב. מהו, הולך הרוח? רוח הזה הוא תחת השמש, נקרא רוח הקודש, מלכות. ורוח הזה, מלכות, הולך וסובב לאלו ב׳ צדדים דרום וצפון, קו ימין וקו שמאל, להתחבר בגוף, ז״א, הנקרא שמש. וע״כ כתוב, הרוח, עם ה׳ הידיעה, מורה שהוא חלק ישראל, המלכות, שהיא חלקו של ז״א, הנקרא ישראל. וכן ישראל של מטה מונים ללבנה, שהיא חלקם. אלא שהיא ביחד עם ז״א.

מז) ועל סביבותיו שב הרוח. סביבותיו, אלו הם האבות, המרכבה הקדושה. והם שלושה. ודוד רוח, הרביעי, שהתחבר בהם. הרי הם מרכבה קדושה שלמה. ועל דוד שעלה ונכלל במרכבה עליונה, כתוב, אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה. הרוח הוא מלכות. וכשהרוח הזה עולה לחג״ת דז״א, ומתחבר עימהם להיות ד׳ רגליים למרכבה עליונה אל הבינה, כתוב עליו, ועל סביבותיו שב הרוח. סביבותיו, אלו הם האבות, המרכבה הקדושה. והם שלושה, חג״ת, הנקראים אבות, ג׳ רגלי הכיסא. ועליהם כתוב, סביבותיו, שהרוח שב ומתחבר עימהם, להיות רגל רביעי אל המרכבה, ודוד רוח, מלכות, הרביעי שהתחבר בהם. שהתחבר בחג״ת, הנקראים סביבותיו. וזהו שכתוב, ועל סביבותיו שב הרוח.

מח) כי כל דבריו של שלמה המלך סתומים כולם בחכמה, וכולם נאמרים לפנַי ולפְנים בהיכל הקודש. ובני אדם אינם מסתכלים בהם, ורואים דבריו כדברי אדם אחר. וא"כ מהו השבח לשלמה המלך בחכמתו יותר משאר בני אדם? אלא ודאי כל דבר ודבר של שלמה המלך סתום בחכמה.

חזרה לראש הדף
Site location tree