אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת חוקת / טובה חכמה עם נחלה

טובה חכמה עם נחלה

מט) טובה חכמה עם נחלה, ויותר לרואי השמש. אם לא התגלה לי דבר זה, לא הייתי יודע מה שאומר. טובה חכמה, חכמה שתחת השמש, כיסא מיתקנת לשמש, ז"א. היא חכמה שבמלכות, חכמה תתאה, הנקראת תחת השמש ונקראת כיסא. טובה חכמה עם נחלה, שיפה ונאה כשהחכמה, המלכות, שורה עם ישראל להתקשר בה, שהם נחלה וגורל של המלכות.

נ) אבל יותר שבח הוא לרואי השמש, כי הם זכו להתחבר בשמש, ז״א, ולהתקשר בו. שהרי אחוז בעה"ח, ומי שאחוז בעה"ח הוא אחוז בכל, אחוז בחיי עוה"ז, מלכות, ובחיי עוה"ב, בינה, כי ז"א אחוז במלכות ובבינה. וכמ"ש, ויתרון דעת החכמה תחייה בעליה. ויתרון דעת, זהו עה"ח, דעת דז״א. היתרון שלו הוא החכמה, כי התורה, ז״א, יצאה מחכמה עליונה, או״א.

נא) טובה חכמה עם נחלה. טובה חכמה, חכמה תתאה. עם נחלה, צדיק העולם, יסוד דז״א, אור השמש, שהיסוד דז״א הוא אור הז״א, שנקרא שמש. כי שתי מדרגות יסוד ומלכות יושבות ביחד, וזהו היופי שלהן. אבל, ויותר לרואי השמש, לאלו המתאחדים עם השמש עצמו, ז״א, שהוא הכוח של כולם והשבח של כולם.

נב) השמש, דעת דז״א, שהוא עה"ח, וכתוב, גם בלא דעת נפש לא טוב. הנפש, זו היא נפש טוב של דוד המלך, מלכות. וזו היא החכמה, שאמרנו עליה, שבעת שהנפש, המלכות, מחוברת עם דעת דז״א, אז נקראת חכמה תתאה. ומשום זה כתוב, יתרון דעת החכמה, כי משם, מהדעת, משתרש האילן, המלכות, וניטע לכל הצדדים לימין ולשמאל. וכן לכל אלו הנאחזים באילן הזה. וע״כ שלמה המלך לא נמצא אלא במדרגתו, מלכות, ומשם ידע הכול. והיה אומר, עוד ראיתי תחת השמש, שהוא מלכות, הנקראת תחת השמש. וכן, ושבתי וראיתי. אשרי הם הצדיקים, העוסקים בתורה ויודעים דרכיו של המלך הקדוש, וסתומים עליונים הגנוזים בתורה. שכתוב, כי ישרים דרכי ה׳.

חזרה לראש הדף
Site location tree