אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת חוקת / וידבר העם באלקים ובמשה

וידבר העם באלקים ובמשה

ע/א) ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. מגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש, וע״כ כתובה בין הכתובים. ויהי ביום השלישי, שנחלש כוח הגוף מחמת התענית, ועמדה ברוח בלא גוף, אז, ותלבש אסתר מלכות. מהו מלכות? לא בלבושי כבוד וארגמן, אלו אינן נקראים בשם מלכות. אלא, ותלבש אסתר מלכות, שהתלבשה במלכות העליונה הקדושה, ודאי שלבשה רוח הקודש, כי המלכות נקראת רוח הקודש.

ע/ב) זכתה למלכות, משום ששמרה פיה שלא להגיד כלום. כמ"ש, אין אסתר מגדת מולדתה. וכל מי ששומר פיו ולשונו, זוכה להתלבש ברוח הקודש. וכל מי שמטה פיו לדבר רע, הרי ודאי, שדבר ההוא הרע עליו. אם מדבר לשון הרע כנחש הקדמוני, הרי אותו הנחש שולט עליו. וע״כ ישראל שדיברו באלקים ובמשה, שלח עליהם נחשים השרפים. ואם לא, הרי נגעים או צרעת שורפת כנחש, בא עליו.

עא) וידבר העם באלקים ובמשה. שאמרו דבר רע על הקב״ה. למה העליתוּנו, עשו כל פנים שווים, שהשוו את אלקים ומשה, לומר להם, למה העליתונו. משום זה נשלח עליהם נחשים השורפים אותם כאש, ונכנס האש למעיהם, ונפלו מתים. כמ"ש, וישלח ה׳ בעם את הנחשים השרפים.

עב) נחשים היו באים ופיותיהם היו מלחשים, ונושכים ומתים. כמ"ש, אם יישוך הנחש בלא לחש. אש הייתה לוהטת בפיותיהם. ונשכו, ושלחו את האש בהם, ונשרפו מעיהם ומתים. והרי דברים אלו התבארו במקום אחר.

חזרה לראש הדף
Site location tree