אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת משפטים, חלק א' / להפריש ערי מקלט

להפריש ערי מקלט

שעז) מצווה להפריש ערי מקלט למי שהרג. משום שאותו המצרי שהרגת במצרים, שבו היה נחש הקדמוני, וכל המחנות שלו, שהיו סובבים אותו, והרגת אותו לפני זמנו, ולא יראת מרודפים שלו, שבכמה מקומות רדפו אחריך כמה נשים בנעוריך, שהן הקליפות. והקב"ה נתן לך ערי מקלט להינצל מהן, והם שערי תשובה.

שעח) משום שאתה בן י"ה, שמשה היה במדרגת אות ו', ז"א, בן או"א, חו"ב, י"ה. ואחר שחזרת בתשובה בה"ת דהויה, עלית לבינה, וזכית שם לשם יה"ו, שהוא עה"ח, כי בינה נקראת אלוקים חיים, וז"א העולה לבינה נקרא עה"ח. ובזכותה אתה זוכה לאות ה"ת, המלכות, משום שהכנסת עצמך אחריה בתשובה, להחזיר אותה לאדונך, ולהעלותה מהגלות, ולא לקבל ע"ז שכר.

שעט) והקב"ה שׂם שמו בך. ומשום שהמחשבה שלך הייתה לעילת העילות, כתר, שׂם בך מחשבתו, חכמה, יוד הא ואו הא, הויה בגי' מ"ה (45). כי חכמה אותיות כ"ח מ"ה, שע"י השם מ"ה, קו האמצעי שבמוחין, התגלתה החכמה. ועילת העילות, מייחד אלו האותיות בך, כדי להכיר ולדעת אותו באלו האותיות.

שפ) אחר שנכלל במחשבה, ג"ר, ממשיך לבאר איך קיבל שאר ו"ס. משום שהיית גומל חסד עם השכינה, שכל המצוות שלך הם לקיים איזה חסיד המתחסד עם קונו, נתן לך מידת החסד. ומשום ששמרת מצוות הלא תעשה, והיה לך להתגבר על יצרך, לקשור אותו תחת ידך, ולא השתדלת במצווה זו, אלא לקשור את ס"מ תחת ידיו של הקב"ה. ובת זוגו של ס"מ, שהיא שפחה רעה, לקשור תחת יד הגבירה, מלכות, אותם וכל הממונים וכל המחנות שלהם. ע"כ נתן לך הקב"ה מידת גבורה שלו, שתהיה בעזרתך, שיתחלחלו ויפחדו ממך ס"מ ובת זוגו, וכל הממונים והמחנות שלהם, ויהיו קשורים בשרשרות תחת ידך.

שפא) ומשום שחזרת בתשובה באות ברית, יסוד, ירדה הבינה, אותיות יה"ו, להתחבר עם צדיק, יסוד, בשבילך. וע"כ נתן לך הקב"ה אות ברית צדיק שלו, יסוד. ומשום שבמחשבה טובה עשית הכול, כך ירד שֵם המפורש עליך, וממחשבה, ג"ר, ירד עליך.

שפב) ומשום שאתה משתדל בכל יום בשתי שפתיים שלך בתפילה, לשבח את אדונך ב" אדוני שְׂפתיי שפתיי תפתח", בב' שפתיים שלך, בנביאים וכתובים, ובכל מיני זמר וניגון בתפילה, הקב"ה מוריד אותם בשתי שפתיים שלך, שהם נו"ה. כש"כ מדרגה שלך, עמוד האמצעי, ת"ת, שבו השתדלת בכל הימים שלך באמת, הקב"ה נתן אותו לך להעלותך בו בתורת אמת, הכלולה מכל המידות ואותיות, חג"ת נה"י, בשם המפורש בד' אותיות הויה, שהוא ג"ר.

שפג) כי מטרם שחזרת בתשובה, לא היית אלא באילן של טו"ר. עבד ונער היה שמך מתחילה, והנה נער בוכה. עבד נאמן, כמ"ש, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא. ואותו הרע, שהוא שותפו של עבד, גרם לך לחטוא בסלע, משום שהמטה שנמסר לך, היה מאילן של טו"ר, ממט"ט וס"מ, מט"ט טוב וס"מ רע.

חזרה לראש הדף
Site location tree