אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת משפטים, חלק א' / מ"ט ומוט

מ"ט ומוט

שפה) בלא ואו באמצע הוא מט, כמ"ש, צדיק מט לפני רשע. וגרע זה א', אחד מחמישים. כי חמישים שערים ניתנו לך חסר אחד. כמו שלומדים, חמישים שערי בינה נמסרו למשה חוץ מאחד. וזהו א' החסר מחמישים, ונשאר מט. וזה גרם לך, צדיק מט לפני רשע. רשע זה ס"מ.

שפו) זה מ"ט ממטה שלך, שכתוב, ומטה האלוקים בידי. המטה שלך הוא מטה משה, ומשום זה א', בינה, חוזרת לך, כמו שלומדים, אלף בינה. היא חוזרת לך בתשובה, ותיכנס בין ו"ו, ותעשה וא"ו, לקיים בך לישראל, הכתוב, וברחמים גדולים אקבצךְ. משם והלאה יתקיים בך, לא ייתן לעולם מוט לצדיק.

שפז) בזמן ההוא יתקיימו בך שתי מצוות: הקֵם תקים עימו, ועזוב תעזוב עימו. הקם עם ו' עליונה, הוא משיח ראשון, משיח בן דוד. תקים עם ו' שנייה, הוא משיח שני, משיח בן יוסף. עימו, בן עמרם, שעלית לבינה, א' שבאמצע שני ווים, והם ו' במילוי כזה ואו.

שפח) ולמי הקם תקים? לאות ה', המלכות, שנפלה באלף החמישי אחר ע"ב (72) שנים, כמניין עזוב תעזוב עימו. עזוב, אותיות ע"ב ז"ו. ע"ב, ע"ב שמות וייסע, ויבוא, ויט. זו, ראשי תיבות זה ואו. ו' מן יה"ו, ז"א. שָם עזר ולא קיימה. שם, בחמשת אלפים וע"ב שנה. עזר, לעזור לאות ה' הנופלת. ולא קיימה, שאינו עוד זמן הקימה והגאולה. וזהו עזוב תעזוב, עזרה בלבד. שם נוהג הכתוב, בעיתו יורה ומלקוש, ואספת דגנך ותירושך ויצהרך, שהם ישראל. שע"י התיקונים של יורה ומלקוש בעיתו, נאספים ישראל מהגלות. דגן, ישראל. תירוש, הלויים. ויצהר, הכוהנים. וכן נוהגים התיקונים של לקט שכחה ופאה, לעני ולגר תעזוב אותם. וכאן למדנו מצווה שלישית, לקט שכחה פאה.

שפט) צריכים לחזור אחריהם, לקיימם, כי מצד הצדיק, יסוד, הוא העני. עזוב תעזוב, יסוד צדיק. עימו, זה בן עמרם. וזהו, לעני ולגר תעזוב אותם, אתה גר, עַם עני, כמ"ש בך בתחילה, גֵר הייתי בארץ נוכריה.

שצ) אבל הקימה, הגאולה, הוא במדרגה שלך. הקֵם, ו' תחתונה, המילוי של ו', יסוד. תקים עימו, עם בן עמרם, במדרגה עליונה שלך, ת"ת, בשם מ"ה שלך, הויה במילוי אלפין, בגי' מ"ה, שם המפורש בשלמות. אחר ק' ק' של הקם תקים נשארו תי"מ. זה מורה על יעקב איש תם, ת"ת. עימו, עם בן עמרם יקום. הקם, צדיק, יסוד. תקים, זהו תם, ת"ת.

חזרה לראש הדף
Site location tree